Divine Spirit

A character tag representing divine spirits

Members

 • Kanako Yasaka (L1)

 • Utsuho Reiuji (L1)

 • Shou Toramaru (L1)

 • Toyosatomimi no Miko (L1)

 • Sagume Kishin (L1)

 • Junko (L1)

 • Aunn Komano (L1)

 • Eika Ebisu (L1)

 • Keiki Haniyasushin (L1)

 • Watatsuki no Yorihime (L1)

 • Kanako Yasaka (L80)

 • Kanako Yasaka (A10)

 • Toyosatomimi no Miko (A13)

 • Junko (B2)

 • Sagume Kishin (B3)

 • Watatsuki no Yorihime (B3)

 • Reimu Hakurei (F1)

 • Utsuho Reiuji (S5)

 • Tewi Inaba (Y5)

Killers

 • Yoshika Miyako (L1)

 • Mai Teireida (L1)

 • Okina Matara (L1)

 • Reisen Udongein Inaba (L80)

 • Kaguya Houraisan (L80)

 • Nitori Kawashiro (A10)

 • Suwako Moriya (A10)

 • Miyoi Okunuda (C3)

 • Yuugi Hoshiguma (W5)

 • Kasen Ibaraki (W5)