Yaoyorozu no Kami

A character tag representing Yaoyorozu no Kami

Members

 • Shizuha Aki (L1)

 • Minoriko Aki (L1)

 • Suwako Moriya (L1)

 • Kogasa Tatara (L1)

 • Hata no Kokoro (L1)

 • Benben Tsukumo (L1)

 • Yatsuhashi Tsukumo (L1)

 • Raiko Horikawa (L1)

 • Hata no Kokoro (Lr)

 • Suwako Moriya (A10)

 • Kogasa Tatara (C3)

Killers

 • Mayumi Joutouguu (L1)

 • Takane Yamashiro (L1)

 • Reisen Udongein Inaba (L80)

 • Kaguya Houraisan (L80)

 • Nitori Kawashiro (A10)

 • Suwako Moriya (A10)

 • Sagume Kishin (B3)

 • Watatsuki no Toyohime (B3)

 • Watatsuki no Yorihime (B3)

 • Yuugi Hoshiguma (W5)

 • Kasen Ibaraki (W5)