Tsukumogami

A character tag representing tsukumogami

Members

 • Kogasa Tatara (L1)

 • Hata no Kokoro (L1)

 • Benben Tsukumo (L1)

 • Yatsuhashi Tsukumo (L1)

 • Raiko Horikawa (L1)

 • Kosuzu Motoori (L1)

 • Hata no Kokoro (Lr)

 • Kogasa Tatara (C3)

Killers

 • Nazrin (L1)

 • Raiko Horikawa (L1)

 • Misumaru Tamatsukuri (L1)

 • Kosuzu Motoori (L1)

 • Sagume Kishin (B3)

 • Watatsuki no Toyohime (B3)

 • Watatsuki no Yorihime (B3)

 • Reimu Hakurei (F1)

 • Yuugi Hoshiguma (W5)

 • Kasen Ibaraki (W5)