At the Usual Cafe Terrace

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Yin Attack 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Effects

  • [Self] Boosts 25%50% Earth DMG (1 turn)
  • [Self] Crit ATK +1.0+2.0 (2 turns)
  • [Self] Focus +3.0+4.0 (2 turns)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Momoyo
50.0%
Reisen
39.04%
Lyrica
38.77%
Lyrica
38.09%
Urumi
37.47%
Sanae
37.05%
Tenshi
36.14%
Yuyuko
35.08%
Tenshi
34.09%
Orin
33.45%
Kokoro
33.16%
Eika
32.0%
Keiki
31.44%
Doremy
30.0%
Kasen
29.63%
Patchouli
29.38%
Hecatia
27.18%
Yukari
25.52%
Aunn
22.97%
Tewi
21.39%
Misumaru
20.77%
Mamizou
20.14%
Koishi
19.47%
Yukari
18.14%
Seiga
16.95%
Yukari
16.38%
Ibaraki's Arm
14.11%
Narumi
13.44%
Mayumi
13.38%
Yuugi
11.85%
Yuugi
11.67%
Kaguya
10.1%
Yamame
8.32%
Satori
7.2%
Youmu
7.07%
Reisen
6.32%
Flandre
6.12%
Alice
6.0%
Keine
5.6%
Doremy
5.16%
Miko
4.97%
Alice
4.78%
Toyohime
4.06%
Futo
3.88%
Megumu
2.92%
Reimu
1.37%
Yukari
25.52%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Alice
75
Utsuho
75
Doremy
75
Meiling
75
Reimu
75
Toyohime
75
Aya
75
Yukari
75
Yukari
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Shinki
75
Kanako
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Yuuma
75
Seiran
75
Sekibanki
75
Wakasagihime
75
Futo
75
Seiga
75
Hatate
75
Nazrin
75
Keine
75
Sakuya
75
Reimu
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Yuyuko
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Remilia
75
Marisa
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Rei'sen
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Sanae
75
Komachi
75
Kaguya
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Yuyuko
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Keiki
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Yatsuhashi
75
Kagerou
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Tojiko
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Koishi
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Momiji
75
Nitori
75
Hina
75
Shizuha
75
Eiki
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Marisa
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Yukari
75
Flandre
75
Alice
75
Yorihime
75
Seiran
75
Eiki
75
Reisen
75
Youmu
75
Suwako
75
Mokou
75
Chen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Patchouli
75
Kokoro
75
Ibaraki's Arm
75
Akyuu
75
Saki
75
Yachie
75
Aunn
75
Benben
75
Utsuho
75
Minoriko
75
Komachi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Rumia
75
Reimu
75
Mayumi
75
Seiran
75
Sakuya
75

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Kanako
50.0%
Tenshi
46.18%
Yamame
41.36%
Sanae
40.2%
Ibaraki's Arm
39.02%
Aya
38.63%
Lyrica
37.24%
Alice
36.15%
Kasen
35.87%
Youmu
35.75%
Reisen
34.94%
Yukari
34.93%
Hecatia
34.82%
Satori
34.67%
Kokoro
34.21%
Keiki
33.52%
Narumi
33.32%
Tewi
32.74%
Misumaru
30.42%
Seiran
30.0%
Kasen
30.0%
Suwako
29.63%
Mayumi
28.93%
Flandre
26.57%
Satori
24.54%
Meiling
19.11%
Marisa
18.64%
Mamizou
17.05%
Eika
13.37%
Yukari
13.33%
Orin
13.07%
Momoyo
13.03%
Yuugi
12.26%
Rei'sen
11.65%
Remilia
10.49%
Flandre
8.81%
Satori
7.97%
Yuyuko
7.83%
Yuugi
7.23%
Chimata
6.92%
Reimu
6.91%
Alice
6.46%
Tenshi
6.0%
Meiling
5.59%
Yuyuko
5.47%
Keine
4.05%
Mokou
2.8%
Seiran
30.0%
Yukari
13.33%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Patchouli
75
Miyoi
75
Medicine
75
Yorihime
75
Kutaka
75
Miko
75
Sakuya
75
Reimu
75
Sakuya
75
Reimu
75
Marisa
75
Megumu
75
Sumireko
75
Kisume
75
Aya
75
Tewi
75
Keine
75
Youmu
75
Patchouli
75
Nemuno
75
Alice
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Meiling
75
Marisa
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Hecatia
75
Sagume
75
Seiran
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Marisa
75
Reimu
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Eternity
75
Shion
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Youmu
75
Remilia
75
Yuyuko
75
Mystia
75
Wriggle
75
Sanae
75
Koakuma
75
Toyohime
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Eirin
75
Yukari
75
Cirno
75
Marisa
75
Takane
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Yatsuhashi
75
Wakasagihime
75
Miko
75
Ichirin
75
Momiji
75
Merlin
75
Koishi
75
Ringo
75
Yatsuhashi
75
Tewi
75
Patchouli
75
Seiran
75

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Keiki
50.0%
Narumi
50.0%
Yamame
50.0%
Lyrica
45.28%
Aya
43.92%
Kokoro
41.11%
Yukari
41.08%
Koakuma
40.26%
Ran
40.0%
Mayumi
38.47%
Tenshi
37.46%
Yuyuko
36.68%
Seiran
36.66%
Satori
36.66%
Ringo
34.61%
Lyrica
29.89%
Chen
29.59%
Orin
28.2%
Doremy
26.0%
Patchouli
25.91%
Mamizou
23.69%
Okina
22.3%
Hecatia
20.0%
Eika
18.52%
Misumaru
18.02%
Sanae
14.64%
Suwako
13.64%
Yukari
12.64%
Reisen
12.23%
Ibaraki's Arm
10.95%
Reisen
10.23%
Yorihime
9.4%
Meiling
8.53%
Patchouli
8.0%
Alice
7.82%
Chimata
7.66%
Alice
7.26%
Youmu
6.64%
Kasen
6.3%
Alice
5.01%
Yuugi
4.16%
Flandre
2.75%
Sanae
2.55%
Patchouli
2.22%
Kokoro
41.11%
Seiran
36.41%
Satori
36.32%
Ringo
34.45%
Sanae
14.22%
Patchouli
2.27%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Lunasa
75
Youmu
75
Star
75
Youmu
75
Alice
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuyuko
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Sanae
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Seiran
75
Sanae
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Yatsuhashi
75
Momiji
75
Suika
75
Meiling
75
Reimu
75
Yatsuhashi
75
Sanae
75
Star
75
Momiji
75
Benben
75
Shizuha
75