Choose an Animal Spirit

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Yin Attack 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Effects

  • [Self] Restore 2.03.0 Barrier(s)
  • [Self] Boosts 25%50% Body DMG (1 turn)
  • [Self] Boosts 25%50% Energy DMG (1 turn)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Remilia
50.0%
Yuugi
50.0%
Utsuho
50.0%
Sanae
50.0%
Satori
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Yorihime
50.0%
Kutaka
50.0%
Komachi
50.0%
Koishi
50.0%
Reimu
50.0%
Satori
50.0%
Kasen
50.0%
Akyuu
50.0%
Takane
50.0%
Kutaka
50.0%
Aunn
50.0%
Shion
50.0%
Joon
50.0%
Hecatia
50.0%
Clownpiece
50.0%
Yatsuhashi
50.0%
Benben
50.0%
Kagerou
50.0%
Kokoro
50.0%
Mamizou
50.0%
Hatate
50.0%
Ichirin
50.0%
Iku
50.0%
Sanae
50.0%
Komachi
50.0%
Yuuka
50.0%
Mokou
50.0%
Suika
50.0%
Yuyuko
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Koakuma
50.0%
Meiling
50.0%
Aya
41.16%
Ran
36.66%
Yukari
31.86%
Koishi
31.71%
Kanako
28.94%
Patchouli
28.82%
Nitori
21.82%
Reisen
20.09%
Rei'sen
18.0%
Yachie
16.79%
Aya
15.76%
Yuyuko
11.72%
Futo
10.31%
Raiko
9.84%
Kisume
9.1%
Reisen
7.78%
Kanako
28.69%
Nitori
22.24%
Reisen
7.91%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Alice
75
Utsuho
75
Doremy
75
Meiling
75
Reimu
75
Toyohime
75
Aya
75
Yukari
75
Yukari
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Shinki
75
Kanako
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Yuuma
75
Seiran
75
Sekibanki
75
Wakasagihime
75
Futo
75
Seiga
75
Hatate
75
Nazrin
75
Keine
75
Sakuya
75
Reimu
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Yuyuko
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Remilia
75
Marisa
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Rei'sen
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Sanae
75
Komachi
75
Kaguya
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Yuyuko
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Keiki
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Yatsuhashi
75
Kagerou
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Tojiko
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Koishi
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Momiji
75
Nitori
75
Hina
75
Shizuha
75
Eiki
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Marisa
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Yukari
75
Flandre
75
Alice
75
Yorihime
75
Seiran
75
Eiki
75
Reisen
75
Youmu
75
Suwako
75
Mokou
75
Chen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Patchouli
75
Kokoro
75
Ibaraki's Arm
75
Akyuu
75
Saki
75
Yachie
75
Aunn
75
Benben
75
Utsuho
75
Minoriko
75
Komachi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Rumia
75
Reimu
75
Mayumi
75
Seiran
75
Sakuya
75

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Remilia
50.0%
Kasen
50.0%
Utsuho
50.0%
Satori
50.0%
Doremy
50.0%
Koishi
50.0%
Sanae
50.0%
Miyoi
50.0%
Satori
50.0%
Reisen
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Toyohime
50.0%
Kutaka
50.0%
Komachi
50.0%
Byakuren
50.0%
Koishi
50.0%
Sakuya
50.0%
Reimu
50.0%
Meiling
50.0%
Aya
50.0%
Satori
50.0%
Kaguya
50.0%
Yuyuko
50.0%
Remilia
50.0%
Toyohime
50.0%
Takane
50.0%
Kutaka
50.0%
Eternity
50.0%
Shion
50.0%
Hecatia
50.0%
Benben
50.0%
Kagerou
50.0%
Kokoro
50.0%
Futo
50.0%
Ichirin
50.0%
Koishi
50.0%
Utsuho
50.0%
Iku
50.0%
Hina
50.0%
Yuuka
50.0%
Aya
50.0%
Yukari
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Patchouli
50.0%
Meiling
50.0%
Reimu
50.0%
Raiko
41.94%
Marisa
40.84%
Yatsuhashi
38.81%
Yuyuko
34.73%
Yuyuko
32.78%
Yuyuko
29.55%
Reisen
28.24%
Tojiko
23.53%
Alice
23.43%
Clownpiece
21.58%
Kasen
20.0%
Satori
16.32%
Medicine
15.8%
Yuyuko
15.0%
Nemuno
14.79%
Seiran
14.45%
Ringo
13.34%
Orin
13.07%
Yoshika
12.0%
Yachie
7.86%
Yatsuhashi
38.81%
Satori
16.32%
Seiran
14.45%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Patchouli
75
Miyoi
75
Medicine
75
Yorihime
75
Kutaka
75
Miko
75
Sakuya
75
Reimu
75
Sakuya
75
Reimu
75
Marisa
75
Megumu
75
Sumireko
75
Kisume
75
Aya
75
Tewi
75
Keine
75
Youmu
75
Patchouli
75
Nemuno
75
Alice
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Meiling
75
Marisa
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Hecatia
75
Sagume
75
Seiran
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Marisa
75
Reimu
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Eternity
75
Shion
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Youmu
75
Remilia
75
Yuyuko
75
Mystia
75
Wriggle
75
Sanae
75
Koakuma
75
Toyohime
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Eirin
75
Yukari
75
Cirno
75
Marisa
75
Takane
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Yatsuhashi
75
Wakasagihime
75
Miko
75
Ichirin
75
Momiji
75
Merlin
75
Koishi
75
Ringo
75
Yatsuhashi
75
Tewi
75
Patchouli
75
Seiran
75

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Kasen
50.0%
Remilia
50.0%
Marisa
50.0%
Tewi
50.0%
Yuugi
50.0%
Utsuho
50.0%
Orin
50.0%
Wriggle
50.0%
Remilia
50.0%
Flandre
50.0%
Meiling
50.0%
Marisa
50.0%
Mokou
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Yorihime
50.0%
Hecatia
50.0%
Sagume
50.0%
Sanae
50.0%
Koishi
50.0%
Satori
50.0%
Suwako
50.0%
Kanako
50.0%
Marisa
50.0%
Chen
50.0%
Flandre
50.0%
Meiling
50.0%
Marisa
50.0%
Satori
50.0%
Ibaraki's Arm
50.0%
Kasen
50.0%
Yorihime
50.0%
Toyohime
50.0%
Star
50.0%
Luna
50.0%
Tsukasa
50.0%
Komakusa
50.0%
Yuuma
50.0%
Saki
50.0%
Yachie
50.0%
Kutaka
50.0%
Urumi
50.0%
Eika
50.0%
Aunn
50.0%
Nemuno
50.0%
Hecatia
50.0%
Doremy
50.0%
Sumireko
50.0%
Kagerou
50.0%
Mamizou
50.0%
Futo
50.0%
Seiga
50.0%
Yoshika
50.0%
Hatate
50.0%
Ichirin
50.0%
Kogasa
50.0%
Koishi
50.0%
Utsuho
50.0%
Yuugi
50.0%
Kisume
50.0%
Iku
50.0%
Momiji
50.0%
Hina
50.0%
Eiki
50.0%
Komachi
50.0%
Mokou
50.0%
Kaguya
50.0%
Reisen
50.0%
Mystia
50.0%
Lyrica
50.0%
Merlin
50.0%
Lunasa
50.0%
Lily
50.0%
Flandre
50.0%
Meiling
50.0%
Marisa
50.0%
Benben
36.6%
Akyuu
36.19%
Sanae
35.36%
Remilia
21.81%
Shion
18.89%
Aya
17.68%
Reimu
17.66%
Shizuha
16.43%
Yuyuko
15.41%
Byakuren
15.38%
Yuyuko
14.52%
Sanae
13.1%
Yukari
10.41%
Benben
36.6%
Akyuu
36.19%
Sanae
35.78%
Aya
18.1%
Shizuha
16.43%
Yuyuko
15.82%
Byakuren
15.76%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Lunasa
75
Youmu
75
Star
75
Youmu
75
Alice
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuyuko
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Sanae
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Seiran
75
Sanae
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Yatsuhashi
75
Momiji
75
Suika
75
Meiling
75
Reimu
75
Yatsuhashi
75
Sanae
75
Star
75
Momiji
75
Benben
75
Shizuha
75