Dango Makers From the Moon

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Agility 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
Yang Defense 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Effects

  • [Self] Boosts 20%30% Moon DMG (1 turn)
  • [Self] Guards 15% Eagle Ravi DMG (2 turns)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Rumia
30.0%
Remilia
28.01%
Reisen
24.26%
Ringo
23.43%
Patchouli
23.33%
Hecatia
22.8%
Tsukasa
21.47%
Sakuya
21.27%
Reisen
20.67%
Sakuya
20.53%
Reisen
20.18%
Orin
19.92%
Seiran
19.23%
Rei'sen
19.2%
Yuyuko
18.09%
Seiran
18.0%
Luna
17.37%
Hecatia
17.09%
Sagume
16.9%
Ringo
16.87%
Miyoi
16.58%
Toyohime
16.45%
Mima
15.79%
Seija
14.92%
Iku
14.06%
Eirin
13.43%
Eirin
13.09%
Remilia
12.52%
Lunasa
12.49%
Kyouko
10.8%
Remilia
10.14%
Ran
10.13%
Reisen
10.0%
Clownpiece
9.63%
Sakuya
9.25%
Nitori
8.98%
Kagerou
7.91%
Tojiko
7.63%
Alice
7.59%
Koakuma
7.56%
Urumi
7.52%
Byakuren
7.23%
Sakuya
7.2%
Kaguya
7.19%
Sagume
6.06%
Mokou
5.88%
Chimata
5.87%
Mystia
4.29%
Remilia
4.07%
Yorihime
3.9%
Koakuma
3.86%
Ibaraki's Arm
3.82%
Toyohime
3.16%
Sakuya
2.96%
Reisen
20.56%
Seiran
17.86%
Ringo
17.41%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Wakasagihime
74
Reimu
55
Yukari
51
Reimu
49
Kasen
49
Yuyuko
48
Marisa
47
Koishi
45
Satori
45
Lunasa
43
Reimu
41
Takane
39
Kanako
38
Yuyuko
38
Sanae
38
Merlin
36
Mokou
35
Utsuho
35
Reisen
34
Youmu
34
Youmu
34
Yuyuko
34
Yuugi
33
Kokoro
33
Merlin
33
Mokou
33
Megumu
33
Yamame
32
Chen
32
Reimu
31
Sumireko
30
Seiran
30
Kagerou
30
Sakuya
29
Mayumi
29
Sekibanki
29
Misumaru
28
Koakuma
28
Kogasa
27
Iku
27
Aya
27
Youmu
27
Byakuren
27
Sanae
26
Narumi
26
Reisen
26
Tenshi
26
Mokou
26
Meiling
25
Marisa
25
Alice
25
Flandre
24
Raiko
24
Sanae
24
Toyohime
24
Sanae
23
Mike
23
Wriggle
23
Nitori
22
Lyrica
22
Koishi
22
Eiki
21
Shinki
21
Tenshi
21
Satori
21
Futo
20
Miyoi
20
Marisa
20
Sekibanki
20
Yukari
20
Reisen
19
Flandre
18
Byakuren
18
Mai
18
Yuyuko
18
Meiling
17
Miko
17
Reimu
16
Alice
15
Kaguya
15
Mima
15
Saki
15
Youmu
15
Alice
14
Komachi
14
Tewi
14
Nazrin
14
Shinmyoumaru
14
Mokou
14
Youmu
13
Sunny
13
Meiling
13
Flandre
13
Murasa
13
Koakuma
13
Patchouli
12
Kisume
12
Wriggle
11
Aya
11
Marisa
10
Kogasa
10
Yukari
10
Tewi
9
Medicine
9
Utsuho
9
Yuuka
8
Yukari
8
Yachie
8
Ran
8
Yorihime
8
Aunn
8
Merlin
8
Ringo
8
Yorihime
8
Sagume
8
Sakuya
7
Patchouli
7
Lunasa
7
Hatate
6
Koishi
6
Reimu
6
Remilia
6
Marisa
6
Kutaka
5
Joon
5
Benben
5
Lunasa
4
Sakuya
4
Byakuren
4
Alice
4
Koakuma
4
Keiki
4
Doremy
4
Suwako
3
Keine
3
Seiga
3
Yuuma
3
Eiki
3
Satori
3
Keine
2
Lyrica
2
Komachi
2
Aya
2
Flandre
2
Orin
2
Ibaraki's Arm
2
Orin
1
Chimata
1
Letty
1
Junko
1
Sakuya
8
Junko
1

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Mima
30.0%
Yuyuko
26.72%
Reisen
24.78%
Rei'sen
23.01%
Koakuma
22.85%
Ran
22.83%
Alice
22.2%
Mokou
21.47%
Nitori
21.06%
Ringo
20.67%
Kaguya
20.17%
Rumia
20.0%
Mamizou
19.77%
Lunasa
19.7%
Seiran
19.47%
Sakuya
19.37%
Sakuya
18.85%
Reisen
18.57%
Mystia
18.0%
Ringo
18.0%
Remilia
17.97%
Hecatia
17.92%
Kagerou
17.52%
Remilia
17.43%
Sagume
16.92%
Hecatia
16.25%
Alice
15.94%
Kyouko
15.6%
Sakuya
15.48%
Luna
13.72%
Eirin
13.64%
Patchouli
13.38%
Rumia
12.23%
Yorihime
11.42%
Remilia
9.75%
Tojiko
9.41%
Remilia
9.32%
Tsukasa
8.99%
Toyohime
8.79%
Clownpiece
8.77%
Seija
8.59%
Urumi
8.05%
Chimata
7.78%
Sagume
7.71%
Yorihime
7.25%
Sakuya
7.23%
Eirin
6.88%
Reisen
6.63%
Sakuya
6.4%
Hina
6.0%
Sanae
5.88%
Sekibanki
5.81%
Youmu
4.89%
Iku
4.37%
Reisen
3.48%
Toyohime
3.16%
Remilia
2.96%
Miko
2.79%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
73
Yuuka
59
Yuyuko
57
Yukari
53
Lunasa
49
Youmu
45
Reimu
44
Wakasagihime
43
Mokou
43
Marisa
41
Medicine
41
Misumaru
39
Youmu
39
Kaguya
38
Takane
37
Lyrica
37
Mike
36
Orin
36
Koishi
35
Sanae
35
Iku
35
Youmu
34
Yamame
33
Kogasa
33
Saki
32
Reisen
32
Megumu
30
Toyohime
30
Sekibanki
30
Miko
29
Yuyuko
29
Byakuren
29
Rei'sen
28
Raiko
27
Kagerou
26
Reimu
26
Sekibanki
26
Yukari
26
Marisa
25
Ringo
24
Remilia
24
Hecatia
24
Mokou
24
Tenshi
24
Kaguya
24
Merlin
23
Reisen
23
Sumireko
23
Futo
22
Shinki
22
Marisa
20
Shinmyoumaru
20
Aya
19
Ichirin
19
Mokou
19
Flandre
18
Sakuya
17
Sanae
17
Yukari
17
Keiki
17
Merlin
17
Flandre
17
Marisa
17
Alice
16
Sakuya
16
Reimu
16
Narumi
16
Wriggle
16
Remilia
15
Satori
15
Sanae
15
Youmu
15
Miyoi
15
Sanae
14
Keine
14
Youmu
14
Yachie
14
Sakuya
13
Merlin
13
Eiki
13
Seiran
13
Murasa
13
Satori
12
Reimu
12
Kisume
12
Meiling
11
Tewi
11
Tsukasa
11
Aya
11
Mima
10
Kutaka
10
Eternity
10
Koishi
10
Koakuma
10
Lunasa
9
Sakuya
9
Reimu
8
Nue
8
Reimu
8
Yuyuko
8
Marisa
8
Yuyuko
8
Yorihime
8
Mayumi
7
Keine
7
Alice
7
Kogasa
7
Yorihime
7
Wriggle
6
Kasen
6
Flandre
6
Lunasa
6
Nazrin
6
Kutaka
6
Mystia
6
Chen
6
Ran
6
Flandre
6
Nitori
6
Eiki
5
Patchouli
5
Mai
5
Alice
5
Benben
5
Sakuya
4
Yatsuhashi
4
Komachi
4
Yuuka
4
Doremy
4
Sakuya
4
Komachi
4
Eirin
4
Utsuho
4
Meiling
4
Reisen
4
Satori
4
Chimata
4
Sunny
3
Aunn
3
Hecatia
3
Utsuho
3
Nemuno
2
Tewi
2
Aya
2
Yuugi
2
Orin
2
Tewi
2
Momiji
2
Seiga
1
Flandre
1
Yukari
17
Sakuya
9
Benben
5
Yatsuhashi
4
Tewi
2

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Yorihime
30.0%
Mima
30.0%
Remilia
30.0%
Reisen
26.63%
Remilia
26.47%
Eirin
24.55%
Rumia
24.4%
Reisen
23.86%
Orin
23.01%
Reisen
22.66%
Reisen
22.0%
Kagerou
21.83%
Youmu
21.16%
Sakuya
20.8%
Mystia
20.53%
Sakuya
20.1%
Hecatia
20.07%
Kyouko
20.0%
Toyohime
19.96%
Sagume
19.56%
Rumia
19.2%
Luna
19.2%
Seija
17.98%
Kaguya
17.6%
Eirin
17.45%
Remilia
17.29%
Sekibanki
14.34%
Sagume
13.09%
Tojiko
12.31%
Youmu
12.07%
Rei'sen
12.06%
Ringo
11.45%
Koakuma
10.62%
Suika
10.44%
Urumi
10.18%
Miyoi
10.04%
Sakuya
9.47%
Reisen
8.39%
Clownpiece
8.33%
Akyuu
8.29%
Kaguya
8.13%
Remilia
7.91%
Seiran
6.07%
Nitori
5.87%
Sanae
5.18%
Remilia
4.32%
Yorihime
3.8%
Lunasa
3.52%
Toyohime
3.36%
Chimata
3.28%
Yuyuko
2.08%
Flandre
1.88%
Alice
1.34%
Reisen
21.6%
Luna
19.1%
Eirin
17.21%
Koakuma
10.62%
Clownpiece
8.33%
Akyuu
8.29%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
119
Youmu
116
Alice
113
Yukari
107
Yuyuko
102
Reisen
100
Komachi
99
Youmu
95
Kasen
94
Marisa
90
Toyohime
89
Sagume
87
Youmu
86
Byakuren
84
Reimu
83
Kaguya
82
Tenshi
81
Marisa
81
Lunasa
80
Koishi
80
Mokou
78
Flandre
77
Orin
74
Merlin
72
Sanae
72
Youmu
70
Marisa
70
Shinki
70
Meiling
68
Aya
67
Yuuka
67
Reimu
65
Yuyuko
65
Lunasa
63
Satori
62
Seiran
61
Wriggle
61
Mokou
61
Tenshi
61
Kogasa
61
Sakuya
61
Ringo
60
Sanae
59
Misumaru
59
Youmu
58
Hecatia
57
Utsuho
57
Reimu
55
Lunasa
55
Patchouli
55
Reimu
54
Remilia
54
Miyoi
53
Aunn
53
Sekibanki
52
Reisen
52
Merlin
50
Iku
50
Yukari
49
Eiki
49
Sanae
49
Shinmyoumaru
48
Yuyuko
46
Miko
46
Merlin
45
Yorihime
45
Mima
45
Marisa
44
Remilia
44
Eiki
43
Murasa
43
Koakuma
43
Kanako
43
Hecatia
42
Kokoro
42
Lyrica
41
Marisa
41
Alice
40
Tewi
40
Lyrica
39
Flandre
38
Mokou
38
Nitori
38
Sakuya
38
Kaguya
37
Rei'sen
37
Keine
36
Reisen
35
Tewi
35
Medicine
34
Miko
34
Sunny
34
Yachie
34
Satori
33
Yamame
33
Aya
33
Kutaka
33
Yuugi
33
Chen
32
Kagerou
32
Utsuho
32
Sakuya
31
Keine
31
Lyrica
31
Sakuya
30
Takane
30
Sanae
29
Reimu
29
Sekibanki
29
Flandre
29
Doremy
28
Reimu
28
Raiko
28
Yukari
28
Alice
27
Yuyuko
26
Keiki
26
Marisa
26
Nue
26
Megumu
22
Mayumi
22
Saki
22
Futo
22
Sakuya
22
Yuyuko
22
Reimu
21
Koishi
21
Kutaka
20
Mike
20
Meiling
19
Alice
19
Yorihime
18
Nazrin
18
Byakuren
18
Eternity
18
Koishi
18
Kisume
17
Koakuma
17
Suwako
15
Ichirin
15
Wriggle
15
Suika
14
Kogasa
14
Hatate
14
Mai
14
Satori
13
Seiga
12
Byakuren
11
Shizuha
11
Tsukasa
10
Ran
9
Komachi
9
Narumi
9
Sumireko
8
Ibaraki's Arm
8
Chen
8
Eirin
8
Sakuya
7
Benben
7
Yuyuko
7
Koakuma
7
Chimata
7
Aya
6
Yoshika
6
Flandre
6
Yatsuhashi
5
Kyouko
5
Orin
3
Momiji
2
Aya
33
Yuyuko
26
Byakuren
18
Koakuma
17
Shizuha
11
Chen
8
Sakuya
8
Benben
7
Yatsuhashi
5
Momiji
2