From Gensokyo to the Moon

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
Yin Attack 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Effects

  • [Self] Boosts 20%40% Moon DMG (1 turn)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Rumia
40.0%
Remilia
37.35%
Reisen
32.35%
Ringo
31.24%
Patchouli
31.11%
Hecatia
30.4%
Tsukasa
28.63%
Sakuya
28.36%
Reisen
27.56%
Sakuya
27.37%
Reisen
26.91%
Orin
26.56%
Seiran
25.64%
Rei'sen
25.6%
Yuyuko
24.12%
Seiran
24.0%
Luna
23.16%
Hecatia
22.78%
Sagume
22.54%
Ringo
22.49%
Miyoi
22.11%
Toyohime
21.94%
Mima
21.06%
Seija
19.9%
Iku
18.75%
Eirin
17.9%
Eirin
17.46%
Remilia
16.69%
Lunasa
16.65%
Kyouko
14.4%
Remilia
13.52%
Ran
13.51%
Reisen
13.33%
Clownpiece
12.85%
Sakuya
12.34%
Nitori
11.98%
Kagerou
10.55%
Tojiko
10.17%
Alice
10.13%
Koakuma
10.08%
Urumi
10.03%
Byakuren
9.64%
Sakuya
9.6%
Kaguya
9.58%
Sagume
8.08%
Mokou
7.84%
Chimata
7.83%
Mystia
5.72%
Remilia
5.43%
Yorihime
5.2%
Koakuma
5.15%
Ibaraki's Arm
5.09%
Toyohime
4.21%
Sakuya
3.95%
Reisen
27.42%
Seiran
23.81%
Ringo
23.21%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Orin
65
Satori
65
Yuuka
65
Keine
65
Mystia
65
Remilia
65
Flandre
65
Koakuma
65
Remilia
65
Reisen
65
Hecatia
65
Junko
65
Byakuren
65
Koishi
65
Eirin
65
Remilia
65
Cirno
65
Rumia
65
Kaguya
65
Alice
65
Flandre
65
Remilia
65
Yorihime
65
Toyohime
65
Luna
65
Momoyo
65
Tsukasa
65
Komakusa
65
Eika
65
Eternity
65
Nue
65
Wriggle
65
Suika
65
Koakuma
65
Flandre
63
Rumia
63
Satono
63
Remilia
62
Yamame
62
Yachie
61
Meiling
61
Letty
61
Orin
61
Kokoro
61
Yuyuko
61
Daiyousei
61
Meiling
61
Patchouli
61
Meiling
60
Komachi
60
Sakuya
60
Kanako
60
Minoriko
60
Parsee
60
Shizuha
60
Benben
60
Chen
60
Tewi
60
Urumi
60
Marisa
60
Patchouli
60
Flandre
60
Yuuma
60
Aya
60
Seiran
60
Reisen
60
Sakuya
60
Suwako
60
Wriggle
59
Nemuno
59
Kogasa
59
Shion
59
Remilia
59
Flandre
59
Reisen
59
Saki
59
Doremy
59
Kisume
59
Hecatia
59
Youmu
59
Medicine
59
Yuyuko
59
Koishi
59
Nitori
58
Alice
58
Kasen
58
Mokou
58
Yuugi
58
Flandre
58
Koakuma
58
Ran
58
Sanae
58
Kutaka
58
Momiji
58
Yoshika
58
Patchouli
58
Reisen
58
Alice
58
Tenshi
58
Kokoro
57
Hatate
57
Mystia
57
Ibaraki's Arm
57
Yuugi
57
Sagume
57
Nitori
57
Mima
57
Tojiko
57
Yukari
56
Seija
56
Yukari
56
Mamizou
56
Alice
56
Eirin
56
Clownpiece
56
Junko
56
Yorihime
55
Lyrica
55
Joon
54
Shinmyoumaru
54
Sanae
54
Nitori
54
Lunasa
54
Daiyousei
54
Reimu
54
Yuyuko
54
Kaguya
54
Mayumi
54
Shinki
54
Youmu
54
Suwako
54
Marisa
53
Komachi
53
Reimu
53
Satori
53
Merlin
53
Lunasa
53
Hecatia
53
Kasen
53
Eiki
53
Akyuu
53
Utsuho
53
Kanako
53
Shou
53
Merlin
53
Keine
53
Alice
52
Reimu
52
Kogasa
52
Misumaru
52
Eiki
52
Tenshi
52
Yukari
52
Reisen
52
Youmu
52
Youmu
52
Narumi
52
Seiran
52
Youmu
52
Sekibanki
52
Sanae
52
Sakuya
52
Tenshi
52
Byakuren
52
Sakuya
52
Kagerou
52
Youmu
52
Cirno
51
Star
51
Yuyuko
51
Tewi
51
Marisa
51
Doremy
51
Wakasagihime
51
Sakuya
51
Futo
51
Iku
51
Keiki
51
Aya
51
Hina
51
Youmu
51
Yuyuko
51
Reimu
51
Yukari
51
Sekibanki
50
Raiko
50
Mokou
50
Okina
50
Murasa
50
Miko
50
Ringo
50
Aya
50
Marisa
50
Yuuka
50
Marisa
50
Medicine
50
Nazrin
50
Yatsuhashi
50
Aunn
50
Tewi
50
Sanae
50
Lyrica
50
Mai
50
Seiga
49
Kanako
49
Toyohime
49
Kosuzu
49
Megumu
49
Utsuho
49
Sagume
49
Sumireko
49
Reimu
48
Kutaka
48
Satori
48
Reimu
47
Sakuya
47
Koishi
45
Marisa
45
Miyoi
45
Koishi
45
Yuyuko
45
Mokou
45
Lyrica
45
Merlin
45
Lunasa
45
Rei'sen
45
Ringo
45
Kaguya
45
Miko
45
Satori
45
Sanae
45
Marisa
45
Reimu
45
Sakuya
45
Sunny
45
Yuuka
45
Alice
45
Reimu
45
Satori
45
Marisa
45
Sunny
45
Chimata
45
Takane
45
Mike
45
Kyouko
45
Byakuren
45
Ichirin
45
Mokou
45
Ran
45
Lily
45
Chen
45
Marisa
45
Seiran
60
Reisen
60
Sakuya
59
Junko
56
Nitori
54
Daiyousei
54
Satori
53
Yuyuko
51
Ringo
51
Kanako
49

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Mima
40.0%
Yuyuko
35.62%
Reisen
33.03%
Rei'sen
30.68%
Koakuma
30.47%
Ran
30.44%
Alice
29.59%
Mokou
28.63%
Nitori
28.08%
Ringo
27.56%
Kaguya
26.9%
Rumia
26.66%
Mamizou
26.36%
Lunasa
26.27%
Seiran
25.96%
Sakuya
25.83%
Sakuya
25.13%
Reisen
24.76%
Mystia
24.0%
Ringo
24.0%
Remilia
23.96%
Hecatia
23.9%
Kagerou
23.36%
Remilia
23.24%
Sagume
22.56%
Hecatia
21.66%
Alice
21.25%
Kyouko
20.79%
Sakuya
20.64%
Luna
18.29%
Eirin
18.18%
Patchouli
17.84%
Rumia
16.3%
Yorihime
15.22%
Remilia
13.0%
Tojiko
12.55%
Remilia
12.43%
Tsukasa
11.99%
Toyohime
11.73%
Clownpiece
11.69%
Seija
11.45%
Urumi
10.74%
Chimata
10.37%
Sagume
10.28%
Yorihime
9.67%
Sakuya
9.64%
Eirin
9.17%
Reisen
8.83%
Sakuya
8.53%
Hina
8.0%
Sanae
7.84%
Sekibanki
7.75%
Youmu
6.52%
Iku
5.83%
Reisen
4.64%
Toyohime
4.21%
Remilia
3.95%
Miko
3.72%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Alice
65
Kasen
65
Yuugi
65
Remilia
65
Flandre
65
Meiling
65
Flandre
65
Junko
65
Byakuren
65
Nitori
65
Tewi
65
Ran
65
Yuyuko
65
Alice
65
Chen
65
Tenshi
65
Flandre
65
Patchouli
65
Koakuma
65
Meiling
65
Daiyousei
65
Rumia
65
Mima
65
Kokoro
65
Nitori
65
Aya
65
Flandre
65
Reisen
65
Remilia
65
Yorihime
65
Toyohime
65
Luna
65
Yuuma
65
Nue
65
Byakuren
65
Yuugi
65
Suwako
65
Koakuma
65
Cirno
65
Marisa
65
Rumia
64
Satono
63
Nemuno
63
Remilia
63
Yamame
62
Mystia
61
Flandre
61
Reisen
61
Cirno
61
Satori
61
Ibaraki's Arm
60
Patchouli
60
Kisume
60
Kokoro
60
Yachie
60
Eika
60
Wriggle
60
Parsee
60
Orin
60
Shizuha
60
Benben
60
Koakuma
60
Yoshika
60
Minoriko
60
Urumi
60
Letty
60
Marisa
60
Yuyuko
60
Eternity
60
Kanako
60
Kutaka
60
Wriggle
60
Koishi
60
Reimu
59
Shion
59
Seiran
59
Seija
59
Megumu
59
Remilia
59
Tsukasa
59
Reisen
59
Star
59
Medicine
59
Suika
59
Komakusa
59
Mokou
59
Hina
58
Kosuzu
58
Youmu
58
Orin
58
Mystia
58
Youmu
58
Eiki
58
Keine
58
Youmu
58
Komachi
58
Hecatia
58
Eirin
58
Sanae
58
Sakuya
58
Flandre
57
Saki
57
Clownpiece
57
Hatate
57
Satori
57
Doremy
57
Kogasa
57
Koishi
57
Reimu
57
Misumaru
57
Eiki
57
Alice
57
Kaguya
57
Momoyo
57
Hecatia
57
Remilia
57
Yuuka
57
Seiga
57
Remilia
56
Sanae
56
Nitori
56
Mamizou
56
Junko
56
Tojiko
56
Lyrica
55
Rei'sen
55
Alice
55
Chimata
54
Ringo
54
Mayumi
54
Kaguya
54
Eirin
54
Yukari
54
Patchouli
54
Reimu
53
Miko
53
Sagume
53
Mike
53
Koishi
53
Lunasa
53
Kasen
53
Akyuu
53
Keiki
53
Narumi
53
Ran
53
Chen
53
Reisen
53
Shou
53
Lunasa
53
Miyoi
53
Merlin
53
Marisa
52
Koishi
52
Takane
52
Wakasagihime
52
Momiji
52
Kutaka
52
Tenshi
52
Satori
52
Shinmyoumaru
52
Merlin
52
Miko
52
Keine
52
Marisa
52
Kagerou
52
Satori
52
Youmu
51
Rei'sen
51
Okina
51
Sumireko
51
Marisa
51
Utsuho
51
Murasa
51
Toyohime
51
Reisen
51
Marisa
51
Reimu
51
Sakuya
51
Sakuya
50
Yorihime
50
Sakuya
50
Medicine
50
Ringo
50
Mai
50
Yuuka
50
Futo
50
Lyrica
50
Sakuya
50
Reimu
50
Sakuya
50
Ichirin
50
Sanae
50
Alice
50
Aunn
50
Youmu
50
Yatsuhashi
50
Lunasa
50
Kyouko
50
Reimu
50
Yuyuko
50
Raiko
50
Sanae
50
Sekibanki
49
Kanako
49
Komachi
49
Aya
49
Iku
49
Mokou
49
Meiling
49
Kaguya
49
Yuuka
49
Tewi
48
Youmu
47
Tewi
45
Byakuren
45
Tenshi
45
Utsuho
45
Doremy
45
Sakuya
45
Marisa
45
Hecatia
45
Sekibanki
45
Kogasa
45
Satori
45
Yukari
45
Yuyuko
45
Youmu
45
Marisa
45
Reimu
45
Alice
45
Sagume
45
Seiran
45
Suwako
45
Aya
45
Marisa
45
Reimu
45
Sunny
45
Yukari
45
Lyrica
45
Merlin
45
Shinki
45
Kanako
45
Sanae
45
Mokou
45
Yuyuko
45
Sunny
45
Nazrin
45
Mokou
45
Yukari
45
Yuyuko
45
Lily
45
Patchouli
61
Benben
60
Seiran
59
Kosuzu
58
Nitori
56
Junko
56
Rei'sen
55
Akyuu
53
Satori
52
Sakuya
50
Yatsuhashi
50
Kanako
49
Tewi
48

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Yorihime
40.0%
Mima
40.0%
Remilia
40.0%
Reisen
35.5%
Remilia
35.3%
Eirin
32.73%
Rumia
32.53%
Reisen
31.81%
Orin
30.68%
Reisen
30.21%
Reisen
29.33%
Kagerou
29.11%
Youmu
28.21%
Sakuya
27.74%
Mystia
27.37%
Sakuya
26.8%
Hecatia
26.76%
Kyouko
26.66%
Toyohime
26.62%
Sagume
26.08%
Rumia
25.6%
Luna
25.6%
Seija
23.97%
Kaguya
23.47%
Eirin
23.27%
Remilia
23.06%
Sekibanki
19.12%
Sagume
17.46%
Tojiko
16.41%
Youmu
16.09%
Rei'sen
16.07%
Ringo
15.27%
Koakuma
14.15%
Suika
13.92%
Urumi
13.58%
Miyoi
13.39%
Sakuya
12.63%
Reisen
11.19%
Clownpiece
11.11%
Akyuu
11.05%
Kaguya
10.84%
Remilia
10.55%
Seiran
8.1%
Nitori
7.82%
Sanae
6.91%
Remilia
5.76%
Yorihime
5.07%
Lunasa
4.7%
Toyohime
4.47%
Chimata
4.38%
Yuyuko
2.77%
Flandre
2.5%
Alice
1.79%
Reisen
28.81%
Luna
25.46%
Eirin
22.95%
Koakuma
14.15%
Clownpiece
11.11%
Akyuu
11.05%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Alice
65
Remilia
65
Marisa
65
Kasen
65
Yuugi
65
Orin
65
Satori
65
Yuyuko
65
Yuuka
65
Keine
65
Mystia
65
Wriggle
65
Sanae
65
Reimu
65
Remilia
65
Flandre
65
Koakuma
65
Meiling
65
Flandre
65
Remilia
65
Reisen
65
Kutaka
65
Junko
65
Byakuren
65
Koishi
65
Kanako
65
Nitori
65
Mokou
65
Eirin
65
Reisen
65
Tewi
65
Ran
65
Yuyuko
65
Alice
65
Chen
65
Tenshi
65
Flandre
65
Remilia
65
Sakuya
65
Patchouli
65
Koakuma
65
Meiling
65
Cirno
65
Daiyousei
65
Rumia
65
Mima
65
Kokoro
65
Nitori
65
Aya
65
Flandre
65
Kaguya
65
Reisen
65
Flandre
65
Remilia
65
Ibaraki's Arm
65
Kosuzu
65
Yorihime
65
Toyohime
65
Luna
65
Momoyo
65
Megumu
65
Tsukasa
65
Komakusa
65
Yuuma
65
Saki
65
Yachie
65
Urumi
65
Eika
65
Satono
65
Nemuno
65
Eternity
65
Hecatia
65
Doremy
65
Ringo
65
Seiran
65
Seija
65
Kokoro
65
Mamizou
65
Tojiko
65
Seiga
65
Hatate
65
Nue
65
Kogasa
65
Koishi
65
Orin
65
Parsee
65
Yamame
65
Kisume
65
Suwako
65
Hina
65
Komachi
65
Mystia
65
Wriggle
65
Letty
65
Remilia
65
Koakuma
65
Rumia
65
Reisen
61
Sakuya
60
Hecatia
60
Shizuha
60
Benben
60
Minoriko
60
Clownpiece
60
Marisa
60
Yoshika
60
Youmu
59
Alice
59
Medicine
59
Suika
58
Momiji
58
Yukari
58
Yuugi
58
Junko
57
Alice
57
Flandre
57
Eirin
54
Patchouli
54
Shion
54
Patchouli
54
Kaguya
54
Nitori
54
Komachi
53
Eiki
53
Youmu
53
Lunasa
53
Kasen
53
Youmu
53
Merlin
53
Lyrica
52
Star
51
Cirno
51
Medicine
51
Youmu
51
Meiling
51
Sanae
50
Tewi
50
Yatsuhashi
50
Reimu
50
Tewi
45
Byakuren
45
Tenshi
45
Utsuho
45
Doremy
45
Koishi
45
Sakuya
45
Marisa
45
Miyoi
45
Hecatia
45
Sekibanki
45
Kogasa
45
Koishi
45
Satori
45
Yukari
45
Yuyuko
45
Youmu
45
Marisa
45
Reimu
45
Mokou
45
Lyrica
45
Merlin
45
Lunasa
45
Alice
45
Rei'sen
45
Yorihime
45
Toyohime
45
Sagume
45
Ringo
45
Seiran
45
Sanae
45
Kaguya
45
Reisen
45
Youmu
45
Sakuya
45
Marisa
45
Reimu
45
Miko
45
Satori
45
Suwako
45
Sanae
45
Aya
45
Sakuya
45
Marisa
45
Reimu
45
Sakuya
45
Marisa
45
Reimu
45
Sunny
45
Yuuka
45
Yukari
45
Yuyuko
45
Youmu
45
Lyrica
45
Merlin
45
Lunasa
45
Alice
45
Marisa
45
Reimu
45
Shinki
45
Satori
45
Kanako
45
Sanae
45
Mokou
45
Yuyuko
45
Sakuya
45
Marisa
45
Reimu
45
Akyuu
45
Sunny
45
Chimata
45
Misumaru
45
Takane
45
Mike
45
Keiki
45
Mayumi
45
Kutaka
45
Okina
45
Mai
45
Narumi
45
Aunn
45
Joon
45
Sagume
45
Sumireko
45
Raiko
45
Shinmyoumaru
45
Kagerou
45
Sekibanki
45
Miko
45
Futo
45
Kyouko
45
Byakuren
45
Shou
45
Murasa
45
Ichirin
45
Nazrin
45
Utsuho
45
Satori
45
Tenshi
45
Iku
45
Kanako
45
Eiki
45
Yuuka
45
Aya
45
Mokou
45
Keine
45
Yukari
45
Ran
45
Yuyuko
45
Lily
45
Chen
45
Sakuya
60
Reisen
60
Shizuha
60
Benben
60
Clownpiece
60
Medicine
59
Momiji
58
Junko
57
Alice
57
Flandre
57
Patchouli
54
Eirin
54
Nitori
54
Star
51
Cirno
51
Sanae
50
Yatsuhashi
50