Good or Evil?

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
Yin Attack 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

Effects

  • Attack-only: [Self] Yang ATK +1.0+2.0 (3 turns)
  • Attack-only: [Self] Yin ATK +1.0+2.0 (3 turns)

Spell Card 1

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Meiling
90
Yuuma
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Doremy
90
Wriggle
90
Youmu
90
Marisa
90
Reimu
90
Sanae
90
Shinmyoumaru
90
Aya
90
Reimu
90
Alice
90
Yukari
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Shinki
90
Flandre
90
Youmu
90
Sakuya
90
Reimu
90
Seiran
90
Yatsuhashi
90
Wakasagihime
90
Futo
90
Hatate
90
Nazrin
90
Parsee
90
Momiji
90
Keine
90
Yuyuko
90
Merlin
90
Alice
90
Remilia
90
Suwako
90
Kanako
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuuka
90
Keine
90
Mystia
90
Koishi
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Marisa
90
Miyoi
90
Shion
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Koishi
90
Tenshi
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Remilia
90
Medicine
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Rei'sen
90
Toyohime
90
Hecatia
90
Sagume
90
Ringo
90
Seiran
90
Eiki
90
Komachi
90
Kaguya
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Junko
90
Seija
90
Miko
90
Seiga
90
Byakuren
90
Koishi
90
Satori
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Mokou
90
Eirin
90
Tewi
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yuuka
90
Youmu
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Reimu
90
Mima
90
Nitori
90
Aya
90
Kasen
90
Koishi
90
Satori
90
Kanako
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Meiling
90
Marisa
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Star
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Keiki
90
Kutaka
90
Urumi
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Aunn
90
Nemuno
90
Eternity
90
Shion
90
Joon
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Sumireko
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Sekibanki
90
Kokoro
90
Mamizou
90
Miko
90
Tojiko
90
Seiga
90
Kyouko
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Ichirin
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Yuugi
90
Yamame
90
Kisume
90
Iku
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Hina
90
Shizuha
90
Eiki
90
Medicine
90
Aya
90
Mokou
90
Kaguya
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Mystia
90
Wriggle
90
Suika
90
Yukari
90
Ran
90
Youmu
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Yuugi
90
Youmu
90
Yuyuko
90
Sanae
90
Sakuya
90
Kogasa
90
Satori
90
Flandre
90
Alice
90
Kutaka
90
Reisen
90
Reimu
90
Reisen
90
Ran
90
Yuyuko
90
Sanae
90
Mokou
90
Kosuzu
90
Akyuu
90
Megumu
90
Saki
90
Yachie
90
Narumi
90
Benben
90
Kagerou
90
Yoshika
90
Murasa
90
Orin
90
Tenshi
90
Minoriko
90
Komachi
90
Yuuka
90
Lyrica
90
Lunasa
90
Remilia
90
Reimu
90
Yorihime
90
Chen
90
Kokoro
90
Ibaraki's Arm
90
Mayumi
90
Utsuho
90
Junko
90
Kanako
90
Komachi
90
Seiran
90
Yuyuko
90

Spell Card 2

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Suwako
90
Kutaka
90
Eiki
90
Keine
90
Orin
90
Youmu
90
Keine
90
Tenshi
90
Medicine
90
Miko
90
Sakuya
90
Sakuya
90
Reimu
90
Koishi
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Rei'sen
90
Megumu
90
Saki
90
Urumi
90
Aunn
90
Sumireko
90
Kagerou
90
Sekibanki
90
Kisume
90
Iku
90
Aya
90
Youmu
90
Flandre
90
Patchouli
90
Reimu
90
Nemuno
90
Alice
90
Remilia
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Yuugi
90
Kanako
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Satori
90
Doremy
90
Yuuka
90
Wriggle
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Meiling
90
Marisa
90
Miyoi
90
Shion
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Flandre
90
Marisa
90
Reimu
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Yorihime
90
Sagume
90
Seiran
90
Sanae
90
Komachi
90
Reisen
90
Sakuya
90
Marisa
90
Junko
90
Seiga
90
Byakuren
90
Koishi
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Aya
90
Mokou
90
Tewi
90
Marisa
90
Reimu
90
Marisa
90
Reimu
90
Ran
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Chen
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Mima
90
Shinki
90
Kokoro
90
Nitori
90
Aya
90
Flandre
90
Kasen
90
Satori
90
Kanako
90
Sanae
90
Mokou
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Meiling
90
Reimu
90
Ibaraki's Arm
90
Kosuzu
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Akyuu
90
Star
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Yuuma
90
Keiki
90
Yachie
90
Kutaka
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Narumi
90
Eternity
90
Shion
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Seiran
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Yatsuhashi
90
Benben
90
Wakasagihime
90
Mamizou
90
Futo
90
Tojiko
90
Yoshika
90
Kyouko
90
Hatate
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Murasa
90
Kogasa
90
Nazrin
90
Koishi
90
Utsuho
90
Satori
90
Yuugi
90
Parsee
90
Yamame
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Momiji
90
Nitori
90
Hina
90
Minoriko
90
Shizuha
90
Eiki
90
Komachi
90
Yuuka
90
Medicine
90
Mokou
90
Kaguya
90
Eirin
90
Reisen
90
Mystia
90
Suika
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Remilia
90
Sakuya
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Rumia
90
Marisa
90
Seija
90
Youmu
90
Mystia
90
Sanae
90
Koakuma
90
Remilia
90
Rei'sen
90
Toyohime
90
Hecatia
90
Kaguya
90
Youmu
90
Reimu
90
Shinmyoumaru
90
Satori
90
Eirin
90
Yukari
90
Yuuka
90
Cirno
90
Marisa
90
Mayumi
90
Kokoro
90
Miko
90
Seiga
90
Ichirin
90
Orin
90
Tenshi
90
Tewi
90
Wriggle
90
Yuyuko
90
Koishi
90
Ringo
90
Reisen
90
Yatsuhashi
90
Satori
90
Sakuya
90
Rei'sen
90
Tewi
90
Patchouli
90
Seiran
90
Benben
90

Last Word

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Youmu
90
Seiga
90
Koishi
90
Star
90
Sanae
90
Youmu
90
Lunasa
90
Sakuya
90
Alice
90
Remilia
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Yuugi
90
Suwako
90
Kanako
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuyuko
90
Doremy
90
Yuuka
90
Keine
90
Mystia
90
Wriggle
90
Koishi
90
Sanae
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Marisa
90
Miyoi
90
Shion
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Tenshi
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Flandre
90
Remilia
90
Marisa
90
Reimu
90
Medicine
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Rei'sen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Kutaka
90
Sagume
90
Ringo
90
Seiran
90
Sanae
90
Eiki
90
Komachi
90
Kaguya
90
Reisen
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Junko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Miko
90
Byakuren
90
Koishi
90
Satori
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Aya
90
Mokou
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Chen
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yuuka
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Reimu
90
Mima
90
Shinki
90
Kokoro
90
Nitori
90
Aya
90
Flandre
90
Kasen
90
Satori
90
Kanako
90
Sanae
90
Mokou
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Meiling
90
Marisa
90
Reimu
90
Ibaraki's Arm
90
Kosuzu
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Akyuu
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Megumu
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Yuuma
90
Saki
90
Keiki
90
Mayumi
90
Yachie
90
Kutaka
90
Urumi
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Narumi
90
Aunn
90
Nemuno
90
Eternity
90
Shion
90
Joon
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Seiran
90
Sumireko
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Yatsuhashi
90
Benben
90
Kagerou
90
Sekibanki
90
Kokoro
90
Mamizou
90
Miko
90
Futo
90
Tojiko
90
Seiga
90
Yoshika
90
Kyouko
90
Hatate
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Murasa
90
Ichirin
90
Kogasa
90
Nazrin
90
Koishi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuugi
90
Parsee
90
Yamame
90
Kisume
90
Tenshi
90
Iku
90
Suwako
90
Kanako
90
Nitori
90
Hina
90
Minoriko
90
Shizuha
90
Eiki
90
Komachi
90
Yuuka
90
Medicine
90
Aya
90
Mokou
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Keine
90
Mystia
90
Wriggle
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Flandre
90
Remilia
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Cirno
90
Rumia
90
Marisa
90
Hecatia
90
Momiji
90
Kaguya
90
Suika
90
Meiling
90
Reimu
90
Reisen
90
Star
90
Momiji
90
Benben
90
Shizuha
90
Sakuya
90