Mysterious Sword Master

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75
Yin Attack 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75

Effects

  • [Self] Boosts 25%50% Slash DMG (1 turn)
  • [Self] Accuracy +1.0+2.0 (1 turn)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Alice
50.0%
Kasen
50.0%
Youmu
50.0%
Reimu
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Yuyuko
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Yorihime
50.0%
Nemuno
50.0%
Eternity
50.0%
Yoshika
50.0%
Tenshi
50.0%
Suwako
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
34.87%
Aya
34.24%
Momiji
32.0%
Remilia
27.28%
Flandre
18.2%
Mokou
15.24%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Alice
75
Utsuho
75
Doremy
75
Meiling
75
Reimu
75
Toyohime
75
Aya
75
Yukari
75
Yukari
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Shinki
75
Kanako
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Yuuma
75
Seiran
75
Sekibanki
75
Wakasagihime
75
Futo
75
Seiga
75
Hatate
75
Nazrin
75
Keine
75
Sakuya
75
Reimu
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Yuyuko
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Remilia
75
Marisa
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Rei'sen
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Sanae
75
Komachi
75
Kaguya
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Yuyuko
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Keiki
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Yatsuhashi
75
Kagerou
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Tojiko
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Koishi
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Momiji
75
Nitori
75
Hina
75
Shizuha
75
Eiki
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Marisa
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Yukari
75
Flandre
75
Alice
75
Yorihime
75
Seiran
75
Eiki
75
Reisen
75
Youmu
75
Suwako
75
Mokou
75
Chen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Patchouli
75
Kokoro
75
Ibaraki's Arm
75
Akyuu
75
Saki
75
Yachie
75
Aunn
75
Benben
75
Utsuho
75
Minoriko
75
Komachi
75
Yuuka
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Rumia
75
Reimu
75
Mayumi
75
Seiran
75
Sakuya
75

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Tenshi
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Yorihime
50.0%
Akyuu
50.0%
Mayumi
50.0%
Komachi
50.0%
Youmu
50.0%
Flandre
50.0%
Sakuya
50.0%
Momoyo
36.97%
Nemuno
35.21%
Flandre
34.56%
Yoshika
25.99%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Reimu
75
Patchouli
75
Miyoi
75
Medicine
75
Yorihime
75
Kutaka
75
Miko
75
Sakuya
75
Reimu
75
Sakuya
75
Reimu
75
Marisa
75
Megumu
75
Sumireko
75
Kisume
75
Aya
75
Tewi
75
Keine
75
Youmu
75
Patchouli
75
Nemuno
75
Alice
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Youmu
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Meiling
75
Marisa
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Hecatia
75
Sagume
75
Seiran
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Reisen
75
Tewi
75
Marisa
75
Marisa
75
Reimu
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Star
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Eternity
75
Shion
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Mystia
75
Wriggle
75
Suika
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Lunasa
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Youmu
75
Remilia
75
Yuyuko
75
Mystia
75
Wriggle
75
Sanae
75
Koakuma
75
Toyohime
75
Sanae
75
Sakuya
75
Satori
75
Eirin
75
Yukari
75
Cirno
75
Marisa
75
Takane
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Yatsuhashi
75
Wakasagihime
75
Miko
75
Ichirin
75
Momiji
75
Merlin
75
Koishi
75
Ringo
75
Yatsuhashi
75
Tewi
75
Patchouli
75
Seiran
75

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
50.0%
Medicine
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Junko
50.0%
Sakuya
50.0%
Sakuya
50.0%
Youmu
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Kokoro
50.0%
Yuyuko
50.0%
Youmu
50.0%
Sakuya
50.0%
Momoyo
50.0%
Narumi
50.0%
Kokoro
50.0%
Miko
50.0%
Nue
50.0%
Parsee
50.0%
Yamame
50.0%
Suika
50.0%
Youmu
50.0%
Chen
50.0%
Sakuya
50.0%
Koakuma
50.0%
Remilia
44.12%
Mayumi
39.95%
Yuyuko
10.56%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Lunasa
75
Youmu
75
Star
75
Youmu
75
Alice
75
Remilia
75
Marisa
75
Tewi
75
Kasen
75
Yuugi
75
Byakuren
75
Tenshi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuyuko
75
Doremy
75
Yuuka
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Koishi
75
Sanae
75
Reimu
75
Remilia
75
Flandre
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Marisa
75
Miyoi
75
Hecatia
75
Sekibanki
75
Kogasa
75
Koishi
75
Satori
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Flandre
75
Remilia
75
Marisa
75
Reimu
75
Medicine
75
Mokou
75
Reisen
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Rei'sen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Kutaka
75
Hecatia
75
Sagume
75
Ringo
75
Seiran
75
Sanae
75
Eiki
75
Komachi
75
Kaguya
75
Reisen
75
Youmu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Junko
75
Miko
75
Byakuren
75
Koishi
75
Satori
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Aya
75
Mokou
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Chen
75
Sunny
75
Tenshi
75
Yuuka
75
Yukari
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lunasa
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Meiling
75
Cirno
75
Daiyousei
75
Rumia
75
Marisa
75
Reimu
75
Mima
75
Shinki
75
Kokoro
75
Nitori
75
Aya
75
Flandre
75
Satori
75
Kanako
75
Sanae
75
Mokou
75
Kaguya
75
Reisen
75
Yuyuko
75
Youmu
75
Alice
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Marisa
75
Reimu
75
Ibaraki's Arm
75
Kosuzu
75
Kasen
75
Yorihime
75
Toyohime
75
Akyuu
75
Luna
75
Sunny
75
Momoyo
75
Chimata
75
Megumu
75
Tsukasa
75
Misumaru
75
Komakusa
75
Takane
75
Mike
75
Yuuma
75
Saki
75
Keiki
75
Mayumi
75
Yachie
75
Kutaka
75
Urumi
75
Eika
75
Okina
75
Satono
75
Mai
75
Narumi
75
Aunn
75
Nemuno
75
Eternity
75
Shion
75
Joon
75
Hecatia
75
Junko
75
Clownpiece
75
Sagume
75
Doremy
75
Ringo
75
Seiran
75
Sumireko
75
Raiko
75
Shinmyoumaru
75
Seija
75
Benben
75
Kagerou
75
Sekibanki
75
Kokoro
75
Mamizou
75
Miko
75
Futo
75
Tojiko
75
Seiga
75
Yoshika
75
Kyouko
75
Hatate
75
Nue
75
Byakuren
75
Shou
75
Murasa
75
Ichirin
75
Kogasa
75
Nazrin
75
Koishi
75
Utsuho
75
Orin
75
Satori
75
Yuugi
75
Parsee
75
Yamame
75
Kisume
75
Tenshi
75
Iku
75
Suwako
75
Kanako
75
Sanae
75
Nitori
75
Hina
75
Minoriko
75
Shizuha
75
Eiki
75
Komachi
75
Yuuka
75
Medicine
75
Aya
75
Mokou
75
Kaguya
75
Eirin
75
Reisen
75
Tewi
75
Keine
75
Mystia
75
Wriggle
75
Yukari
75
Ran
75
Yuyuko
75
Lyrica
75
Merlin
75
Lily
75
Alice
75
Chen
75
Letty
75
Flandre
75
Remilia
75
Sakuya
75
Patchouli
75
Koakuma
75
Cirno
75
Rumia
75
Marisa
75
Yatsuhashi
75
Momiji
75
Suika
75
Meiling
75
Reimu
75
Yatsuhashi
75
Sanae
75
Star
75
Momiji
75
Benben
75
Shizuha
75