Protection of Cerpinus

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Health 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 375
Agility 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 105

Effects

  • [Self] Boosts 30%40% Wood DMG (1 turn)
  • [Self] Boosts 15%20% Energy DMG (1 turn)
  • [Self] Agility +1.0+2.0 (3 turns)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Reimu
56.29%
Koishi
52.69%
Lunasa
50.75%
Takane
49.52%
Yuuka
45.77%
Utsuho
45.54%
Kutaka
43.88%
Hatate
43.05%
Yorihime
41.94%
Yatsuhashi
40.8%
Benben
40.07%
Chen
40.0%
Aya
37.62%
Lunasa
37.56%
Raiko
34.78%
Aya
33.69%
Reimu
31.0%
Lyrica
30.66%
Mamizou
30.5%
Yachie
30.47%
Mystia
29.41%
Narumi
29.25%
Meiling
28.79%
Merlin
28.17%
Kokoro
27.81%
Reimu
27.63%
Lily
27.55%
Hina
27.55%
Kosuzu
27.38%
Tenshi
27.11%
Daiyousei
26.72%
Kyouko
25.6%
Shizuha
25.6%
Mystia
24.38%
Reimu
24.06%
Kagerou
23.68%
Medicine
23.58%
Tojiko
23.55%
Futo
23.22%
Yuyuko
22.73%
Rei'sen
21.59%
Patchouli
21.03%
Yuugi
20.89%
Meiling
20.4%
Remilia
20.0%
Satori
20.0%
Lyrica
20.0%
Merlin
20.0%
Komachi
20.0%
Koishi
20.0%
Satori
20.0%
Akyuu
20.0%
Shion
20.0%
Hecatia
20.0%
Clownpiece
20.0%
Sanae
20.0%
Komachi
20.0%
Meiling
20.0%
Ichirin
18.83%
Yuuka
17.32%
Suwako
16.11%
Reimu
15.93%
Sanae
14.56%
Kanako
14.25%
Cirno
14.19%
Komakusa
13.74%
Tewi
13.19%
Yuyuko
12.64%
Yuyuko
11.93%
Rumia
11.64%
Mai
11.63%
Aya
11.42%
Reimu
11.32%
Joon
10.41%
Mokou
10.26%
Kisume
9.91%
Momiji
9.6%
Reisen
8.76%
Nitori
8.73%
Yuyuko
8.62%
Kanako
8.42%
Kutaka
8.19%
Reisen
8.04%
Kasen
8.0%
Marisa
6.9%
Alice
6.39%
Flandre
5.86%
Sakuya
5.82%
Medicine
5.63%
Lunasa
4.86%
Alice
4.8%
Yuyuko
4.69%
Kaguya
4.46%
Yuuka
4.35%
Miko
3.97%
Youmu
3.97%
Doremy
3.97%
Toyohime
3.9%
Patchouli
3.51%
Megumu
3.5%
Youmu
3.18%
Reisen
3.11%
Lily
27.55%
Yuyuko
22.33%
Nitori
8.89%
Reisen
3.16%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Kasen
86
Yuyuko
85
Marisa
82
Reimu
76
Reimu
72
Takane
68
Mokou
62
Utsuho
61
Reisen
60
Reimu
59
Yuugi
58
Kokoro
58
Mokou
57
Megumu
57
Yamame
57
Chen
56
Reimu
55
Sumireko
52
Seiran
52
Kagerou
52
Wakasagihime
51
Sakuya
51
Sekibanki
50
Koakuma
49
Kogasa
48
Iku
48
Aya
48
Youmu
47
Byakuren
47
Sanae
46
Meiling
44
Marisa
43
Alice
43
Flandre
43
Raiko
42
Sanae
41
Wriggle
40
Nitori
39
Sanae
39
Lyrica
38
Koishi
38
Shinki
37
Tenshi
37
Satori
36
Futo
36
Marisa
35
Sekibanki
35
Reisen
34
Flandre
32
Byakuren
32
Yuyuko
31
Sanae
29
Alice
27
Kaguya
26
Mima
26
Saki
26
Misumaru
25
Komachi
25
Tewi
24
Nazrin
24
Youmu
23
Flandre
22
Murasa
22
Koakuma
22
Kisume
21
Wriggle
20
Aya
19
Marisa
18
Merlin
17
Yuyuko
17
Tewi
16
Miyoi
15
Yukari
14
Yachie
14
Yorihime
14
Aunn
14
Merlin
14
Yorihime
13
Sakuya
13
Youmu
12
Kogasa
12
Lunasa
12
Hatate
11
Youmu
11
Ran
11
Koishi
11
Remilia
10
Marisa
10
Benben
9
Sakuya
8
Byakuren
7
Alice
7
Doremy
6
Suwako
6
Seiga
5
Eiki
5
Satori
5
Mai
4
Keine
4
Lyrica
4
Komachi
4
Aya
4
Flandre
3
Orin
3
Ibaraki's Arm
3
Kutaka
3
Orin
2
Chimata
2
Junko
2
Sakuya
13
Junko
2

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Raiko
48.58%
Takane
48.44%
Lunasa
46.07%
Iku
45.19%
Kutaka
40.78%
Benben
39.18%
Yatsuhashi
35.82%
Reimu
34.47%
Yuuka
33.85%
Yuyuko
33.74%
Utsuho
33.73%
Koishi
32.37%
Kutaka
32.33%
Yuyuko
31.08%
Sakuya
30.95%
Tojiko
30.59%
Mystia
29.74%
Aya
29.34%
Nitori
29.2%
Yuugi
27.97%
Youmu
25.82%
Minoriko
25.6%
Hatate
24.56%
Meiling
24.37%
Yuyuko
23.64%
Medicine
23.58%
Kanako
23.57%
Yuuka
23.56%
Sanae
23.36%
Yuuka
22.89%
Yuyuko
21.2%
Momiji
20.07%
Mai
20.0%
Remilia
20.0%
Kasen
20.0%
Satori
20.0%
Satori
20.0%
Reisen
20.0%
Lyrica
20.0%
Merlin
20.0%
Toyohime
20.0%
Komachi
20.0%
Koishi
20.0%
Satori
20.0%
Kaguya
20.0%
Remilia
20.0%
Toyohime
20.0%
Shion
20.0%
Hecatia
20.0%
Kokoro
20.0%
Futo
20.0%
Koishi
20.0%
Hina
20.0%
Lyrica
20.0%
Merlin
20.0%
Lunasa
20.0%
Patchouli
20.0%
Reimu
20.0%
Aunn
18.37%
Sanae
15.59%
Meiling
15.02%
Saki
13.9%
Yuyuko
13.89%
Daiyousei
13.63%
Narumi
13.35%
Aya
12.42%
Reisen
11.3%
Kagerou
10.63%
Marisa
10.61%
Suwako
10.18%
Reimu
10.16%
Cirno
9.79%
Reimu
9.68%
Kyouko
9.61%
Alice
9.37%
Reimu
9.19%
Komakusa
9.18%
Ichirin
8.79%
Clownpiece
8.63%
Yachie
8.57%
Kasen
8.0%
Mystia
8.0%
Tewi
7.75%
Reimu
7.67%
Chimata
6.79%
Satori
6.53%
Nemuno
5.92%
Seiran
5.78%
Ringo
5.33%
Alice
5.17%
Yoshika
4.8%
Tenshi
4.8%
Satori
4.53%
Kanako
4.05%
Tenshi
3.53%
Mokou
3.36%
Miko
3.34%
Keine
3.24%
Medicine
3.0%
Benben
39.19%
Yatsuhashi
35.82%
Kanako
23.29%
Satori
6.53%
Seiran
5.78%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Yuyuko
100
Reimu
84
Youmu
78
Marisa
72
Kaguya
66
Takane
65
Lyrica
65
Iku
60
Yamame
58
Kogasa
57
Saki
55
Reisen
55
Megumu
53
Sekibanki
52
Orin
52
Byakuren
51
Raiko
47
Kagerou
46
Reimu
46
Marisa
43
Ringo
42
Merlin
41
Sumireko
40
Futo
38
Shinki
38
Wakasagihime
37
Marisa
35
Aya
34
Mokou
33
Flandre
31
Sakuya
30
Sanae
30
Flandre
29
Marisa
29
Misumaru
28
Sakuya
28
Wriggle
27
Remilia
27
Sanae
26
Youmu
26
Miyoi
26
Tenshi
26
Keine
25
Youmu
25
Yachie
25
Sakuya
23
Merlin
23
Eiki
23
Seiran
22
Murasa
22
Reimu
21
Kisume
21
Tewi
19
Tsukasa
19
Aya
19
Mima
18
Kutaka
18
Eternity
18
Koishi
17
Koakuma
17
Lunasa
16
Sakuya
15
Reimu
15
Nue
14
Yuyuko
14
Marisa
14
Yorihime
13
Yorihime
12
Wriggle
11
Kasen
11
Lunasa
11
Sanae
11
Nazrin
11
Kutaka
10
Youmu
10
Chen
10
Ran
10
Flandre
10
Nitori
10
Alice
9
Benben
9
Sakuya
8
Yatsuhashi
8
Komachi
8
Kogasa
7
Doremy
7
Sakuya
7
Komachi
7
Merlin
7
Utsuho
7
Meiling
6
Reisen
6
Satori
6
Hecatia
5
Utsuho
5
Tewi
4
Aya
4
Yuugi
4
Orin
4
Tewi
4
Chimata
3
Seiga
2
Flandre
2
Sakuya
15
Benben
9
Yatsuhashi
8
Tewi
4

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Yachie
60.0%
Iku
60.0%
Lyrica
51.04%
Lunasa
50.52%
Merlin
50.06%
Kaguya
48.04%
Hatate
44.35%
Lunasa
42.22%
Koishi
40.0%
Reimu
40.0%
Sumireko
38.9%
Nemuno
37.42%
Koishi
36.99%
Mystia
35.97%
Yuyuko
35.53%
Utsuho
34.84%
Yuyuko
34.66%
Yuugi
32.96%
Aya
32.93%
Mystia
32.63%
Reimu
32.0%
Momiji
30.84%
Sanae
29.6%
Yatsuhashi
29.59%
Takane
29.29%
Meiling
28.65%
Reimu
28.0%
Yuuka
27.5%
Tewi
27.47%
Medicine
27.37%
Sanae
26.36%
Benben
25.36%
Yuyuko
24.36%
Raiko
24.27%
Lily
24.0%
Youmu
23.91%
Tojiko
23.59%
Kutaka
23.58%
Mai
22.97%
Alice
21.91%
Toyohime
21.66%
Minoriko
21.63%
Remilia
20.0%
Remilia
20.0%
Flandre
20.0%
Mokou
20.0%
Lyrica
20.0%
Merlin
20.0%
Yorihime
20.0%
Hecatia
20.0%
Sagume
20.0%
Koishi
20.0%
Satori
20.0%
Flandre
20.0%
Meiling
20.0%
Satori
20.0%
Ibaraki's Arm
20.0%
Star
20.0%
Luna
20.0%
Komakusa
20.0%
Aunn
20.0%
Hecatia
20.0%
Doremy
20.0%
Futo
20.0%
Seiga
20.0%
Kogasa
20.0%
Utsuho
20.0%
Kisume
20.0%
Hina
20.0%
Reisen
20.0%
Flandre
20.0%
Meiling
20.0%
Shizuha
18.38%
Yuyuko
17.43%
Kanako
17.1%
Mokou
16.95%
Kaguya
16.53%
Alice
14.07%
Reimu
14.02%
Kyouko
13.34%
Tewi
13.01%
Kosuzu
12.71%
Yukari
12.49%
Suwako
12.36%
Sakuya
12.26%
Ichirin
11.89%
Kagerou
10.89%
Reimu
10.7%
Yuyuko
10.66%
Sanae
10.57%
Mamizou
10.52%
Akyuu
10.29%
Tenshi
10.05%
Kanako
9.32%
Alice
8.75%
Remilia
8.73%
Alice
8.32%
Kasen
8.0%
Yuuka
8.0%
Nitori
7.84%
Shion
7.55%
Reimu
7.06%
Youmu
7.0%
Sanae
6.22%
Chimata
6.13%
Yuuka
5.24%
Patchouli
4.59%
Daiyousei
4.03%
Patchouli
3.56%
Kasen
3.36%
Marisa
3.34%
Chen
3.31%
Kokoro
3.08%
Lunasa
2.66%
Patchouli
2.54%
Youmu
2.14%
Nemuno
37.42%
Koishi
36.99%
Aya
32.76%
Momiji
30.84%
Yatsuhashi
29.59%
Medicine
27.41%
Sanae
27.39%
Benben
25.36%
Yuyuko
23.98%
Lily
23.85%
Shizuha
18.37%
Mokou
16.83%
Kosuzu
12.71%
Akyuu
10.29%
Patchouli
3.58%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Komachi
173
Kasen
164
Marisa
158
Byakuren
147
Kaguya
144
Flandre
135
Tenshi
131
Orin
130
Reimu
130
Marisa
123
Shinki
122
Youmu
120
Yuyuko
119
Aya
117
Reimu
113
Seiran
108
Wriggle
108
Kogasa
106
Sakuya
106
Sanae
103
Youmu
102
Lunasa
96
Remilia
95
Miyoi
94
Sekibanki
91
Reisen
91
Iku
87
Eiki
86
Sanae
85
Alice
85
Reimu
80
Merlin
79
Youmu
78
Yorihime
78
Mima
78
Marisa
77
Remilia
76
Murasa
75
Koakuma
75
Marisa
74
Hecatia
73
Kokoro
73
Lyrica
72
Marisa
71
Alice
70
Tewi
69
Flandre
67
Mokou
67
Nitori
66
Sagume
66
Sakuya
66
Ringo
63
Reisen
62
Tewi
61
Medicine
60
Yachie
59
Satori
58
Yamame
58
Aya
58
Kutaka
58
Yuugi
58
Chen
56
Kagerou
56
Utsuho
56
Sakuya
55
Utsuho
55
Keine
54
Lunasa
54
Lyrica
54
Sakuya
52
Takane
52
Sanae
51
Flandre
50
Reimu
49
Raiko
49
Lyrica
49
Yuyuko
49
Yukari
48
Sanae
48
Alice
47
Marisa
46
Nue
45
Mokou
45
Misumaru
44
Aunn
40
Miko
40
Megumu
39
Saki
39
Youmu
38
Futo
38
Sakuya
38
Merlin
38
Yuyuko
38
Reimu
37
Koishi
36
Kutaka
36
Merlin
35
Meiling
33
Yorihime
32
Byakuren
32
Eternity
31
Koishi
31
Sekibanki
30
Kisume
30
Yuyuko
30
Koakuma
29
Suwako
27
Doremy
27
Wriggle
27
Kogasa
25
Hatate
24
Nazrin
23
Satori
22
Seiga
21
Byakuren
19
Tsukasa
18
Ran
16
Komachi
15
Sumireko
14
Ibaraki's Arm
14
Chen
14
Eirin
13
Sakuya
13
Benben
13
Yuyuko
13
Koakuma
12
Aya
11
Flandre
10
Yatsuhashi
9
Kyouko
8
Mai
6
Orin
6
Koishi
6
Chimata
5
Mike
4
Aya
58
Byakuren
31
Yuyuko
29
Koakuma
29
Chen
14
Sakuya
13
Benben
13
Yatsuhashi
9