Standing Behind You

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 95
Yin Attack 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85

Effects

  • [Self] Boosts 15%30% Moon DMG (1 turn)
  • [Self] Crit ATK +2.0 (2 turns)
  • [Self] Guards 25%30% Younger Sister DMG (3 turns)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Rumia
30.0%
Remilia
28.01%
Reisen
24.26%
Ringo
23.43%
Patchouli
23.33%
Hecatia
22.8%
Tsukasa
21.47%
Sakuya
21.27%
Reisen
20.67%
Sakuya
20.53%
Reisen
20.18%
Orin
19.92%
Seiran
19.23%
Rei'sen
19.2%
Yuyuko
18.09%
Seiran
18.0%
Luna
17.37%
Hecatia
17.09%
Sagume
16.9%
Ringo
16.87%
Miyoi
16.58%
Toyohime
16.45%
Mima
15.79%
Seija
14.92%
Iku
14.06%
Eirin
13.43%
Eirin
13.09%
Remilia
12.52%
Lunasa
12.49%
Kyouko
10.8%
Remilia
10.14%
Ran
10.13%
Reisen
10.0%
Clownpiece
9.63%
Sakuya
9.25%
Nitori
8.98%
Kagerou
7.91%
Tojiko
7.63%
Alice
7.59%
Koakuma
7.56%
Urumi
7.52%
Byakuren
7.23%
Sakuya
7.2%
Kaguya
7.19%
Sagume
6.06%
Mokou
5.88%
Chimata
5.87%
Mystia
4.29%
Remilia
4.07%
Yorihime
3.9%
Koakuma
3.86%
Ibaraki's Arm
3.82%
Toyohime
3.16%
Sakuya
2.96%
Reisen
20.56%
Seiran
17.86%
Ringo
17.41%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Koishi
95
Marisa
95
Miyoi
95
Koishi
95
Yuyuko
95
Mokou
95
Lyrica
95
Merlin
95
Lunasa
95
Rei'sen
95
Ringo
95
Kaguya
95
Miko
95
Satori
95
Sanae
95
Marisa
95
Reimu
95
Sakuya
95
Sunny
95
Yuuka
95
Alice
95
Reimu
95
Satori
95
Marisa
95
Sunny
95
Chimata
95
Takane
95
Mike
95
Kyouko
95
Byakuren
95
Ichirin
95
Mokou
95
Ran
95
Lily
95
Chen
95
Marisa
95
Sakuya
94
Reimu
94
Satori
93
Kutaka
93
Reimu
93
Sumireko
93
Sagume
93
Utsuho
93
Megumu
93
Kosuzu
93
Toyohime
93
Kanako
93
Seiga
93
Mai
93
Lyrica
93
Sanae
93
Tewi
93
Yatsuhashi
93
Aunn
93
Nazrin
93
Medicine
93
Marisa
93
Yuuka
93
Marisa
93
Aya
93
Ringo
92
Miko
92
Murasa
92
Okina
92
Mokou
92
Raiko
92
Sekibanki
92
Yukari
92
Reimu
92
Yuyuko
92
Youmu
92
Hina
92
Aya
92
Keiki
92
Iku
92
Futo
92
Sakuya
92
Wakasagihime
92
Doremy
92
Tewi
92
Marisa
92
Yuyuko
92
Star
92
Cirno
92
Youmu
92
Kagerou
92
Sakuya
92
Byakuren
92
Tenshi
92
Sakuya
92
Sanae
92
Sekibanki
92
Youmu
92
Seiran
92
Narumi
91
Youmu
91
Youmu
91
Reisen
91
Yukari
91
Tenshi
91
Eiki
91
Misumaru
91
Kogasa
91
Reimu
91
Alice
91
Keine
91
Merlin
91
Shou
91
Utsuho
91
Kanako
91
Akyuu
91
Kasen
91
Eiki
91
Hecatia
91
Lunasa
91
Merlin
91
Satori
91
Reimu
91
Komachi
91
Marisa
91
Suwako
91
Youmu
91
Shinki
91
Mayumi
91
Kaguya
91
Yuyuko
91
Reimu
91
Daiyousei
91
Lunasa
91
Nitori
91
Sanae
91
Shinmyoumaru
90
Joon
90
Lyrica
90
Yorihime
90
Junko
90
Clownpiece
89
Eirin
89
Alice
89
Mamizou
89
Yukari
89
Seija
89
Yukari
89
Tojiko
89
Mima
89
Nitori
89
Sagume
89
Yuugi
89
Ibaraki's Arm
89
Mystia
89
Hatate
89
Kokoro
89
Tenshi
89
Alice
89
Reisen
89
Patchouli
89
Momiji
89
Yoshika
89
Kutaka
89
Sanae
89
Ran
89
Koakuma
89
Flandre
89
Yuugi
89
Mokou
88
Kasen
88
Alice
88
Nitori
88
Koishi
88
Yuyuko
88
Medicine
88
Youmu
88
Hecatia
88
Kisume
88
Doremy
88
Saki
88
Reisen
88
Flandre
88
Remilia
88
Shion
88
Kogasa
88
Nemuno
88
Wriggle
88
Suwako
88
Sakuya
88
Reisen
88
Seiran
88
Aya
88
Yuuma
88
Flandre
88
Patchouli
88
Marisa
88
Urumi
88
Tewi
87
Chen
87
Benben
87
Parsee
87
Shizuha
87
Minoriko
87
Kanako
87
Sakuya
87
Komachi
87
Meiling
87
Patchouli
87
Meiling
87
Daiyousei
87
Yuyuko
87
Kokoro
87
Orin
87
Letty
87
Meiling
87
Yachie
87
Yamame
87
Remilia
87
Satono
86
Rumia
86
Flandre
86
Orin
85
Satori
85
Yuuka
85
Keine
85
Mystia
85
Remilia
85
Flandre
85
Koakuma
85
Remilia
85
Reisen
85
Hecatia
85
Junko
85
Byakuren
85
Koishi
85
Eirin
85
Remilia
85
Cirno
85
Rumia
85
Kaguya
85
Alice
85
Flandre
85
Remilia
85
Yorihime
85
Toyohime
85
Luna
85
Momoyo
85
Tsukasa
85
Komakusa
85
Eika
85
Eternity
85
Nue
85
Wriggle
85
Suika
85
Koakuma
85
Kanako
93
Ringo
92
Yuyuko
92
Satori
91
Daiyousei
91
Nitori
91
Junko
90
Sakuya
88
Reisen
88
Seiran
88

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Mima
30.0%
Yuyuko
26.72%
Reisen
24.78%
Rei'sen
23.01%
Koakuma
22.85%
Ran
22.83%
Alice
22.2%
Mokou
21.47%
Nitori
21.06%
Ringo
20.67%
Kaguya
20.17%
Rumia
20.0%
Mamizou
19.77%
Lunasa
19.7%
Seiran
19.47%
Sakuya
19.37%
Sakuya
18.85%
Reisen
18.57%
Mystia
18.0%
Ringo
18.0%
Remilia
17.97%
Hecatia
17.92%
Kagerou
17.52%
Remilia
17.43%
Sagume
16.92%
Hecatia
16.25%
Alice
15.94%
Kyouko
15.6%
Sakuya
15.48%
Luna
13.72%
Eirin
13.64%
Patchouli
13.38%
Rumia
12.23%
Yorihime
11.42%
Remilia
9.75%
Tojiko
9.41%
Remilia
9.32%
Tsukasa
8.99%
Toyohime
8.79%
Clownpiece
8.77%
Seija
8.59%
Urumi
8.05%
Chimata
7.78%
Sagume
7.71%
Yorihime
7.25%
Sakuya
7.23%
Eirin
6.88%
Reisen
6.63%
Sakuya
6.4%
Hina
6.0%
Sanae
5.88%
Sekibanki
5.81%
Youmu
4.89%
Iku
4.37%
Reisen
3.48%
Toyohime
3.16%
Remilia
2.96%
Miko
2.79%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Tewi
95
Byakuren
95
Tenshi
95
Utsuho
95
Doremy
95
Sakuya
95
Marisa
95
Hecatia
95
Sekibanki
95
Kogasa
95
Satori
95
Yukari
95
Yuyuko
95
Youmu
95
Marisa
95
Reimu
95
Alice
95
Sagume
95
Seiran
95
Suwako
95
Aya
95
Marisa
95
Reimu
95
Sunny
95
Yukari
95
Lyrica
95
Merlin
95
Shinki
95
Kanako
95
Sanae
95
Mokou
95
Yuyuko
95
Sunny
95
Nazrin
95
Mokou
95
Yukari
95
Yuyuko
95
Lily
95
Youmu
94
Tewi
94
Yuuka
93
Kaguya
93
Meiling
93
Mokou
93
Iku
93
Aya
93
Komachi
93
Kanako
93
Sekibanki
93
Sanae
93
Raiko
93
Yuyuko
93
Reimu
93
Kyouko
93
Lunasa
93
Yatsuhashi
93
Youmu
93
Aunn
93
Alice
93
Sanae
93
Ichirin
92
Sakuya
92
Reimu
92
Sakuya
92
Lyrica
92
Futo
92
Yuuka
92
Mai
92
Ringo
92
Medicine
92
Sakuya
92
Yorihime
92
Sakuya
92
Sakuya
92
Reimu
92
Marisa
92
Reisen
92
Toyohime
92
Murasa
92
Utsuho
92
Marisa
92
Sumireko
92
Okina
92
Rei'sen
92
Youmu
92
Satori
92
Kagerou
92
Marisa
92
Keine
92
Miko
92
Merlin
92
Shinmyoumaru
92
Satori
91
Tenshi
91
Kutaka
91
Takane
91
Wakasagihime
91
Momiji
91
Koishi
91
Marisa
91
Merlin
91
Miyoi
91
Lunasa
91
Shou
91
Reisen
91
Akyuu
91
Keiki
91
Narumi
91
Ran
91
Chen
91
Kasen
91
Lunasa
91
Koishi
91
Mike
91
Sagume
91
Miko
91
Reimu
91
Patchouli
91
Yukari
91
Eirin
91
Kaguya
91
Mayumi
91
Ringo
91
Chimata
91
Alice
90
Rei'sen
90
Lyrica
90
Tojiko
90
Junko
90
Mamizou
89
Nitori
89
Sanae
89
Remilia
89
Seiga
89
Yuuka
89
Remilia
89
Hecatia
89
Momoyo
89
Kaguya
89
Alice
89
Eiki
89
Misumaru
89
Reimu
89
Koishi
89
Kogasa
89
Doremy
89
Satori
89
Hatate
89
Clownpiece
89
Saki
89
Flandre
89
Sakuya
89
Sanae
89
Eirin
89
Hecatia
89
Keine
89
Youmu
89
Komachi
89
Eiki
89
Youmu
89
Mystia
88
Orin
88
Youmu
88
Kosuzu
88
Hina
88
Mokou
88
Komakusa
88
Suika
88
Medicine
88
Star
88
Reisen
88
Tsukasa
88
Remilia
88
Megumu
88
Seija
88
Seiran
88
Shion
88
Reimu
88
Koishi
88
Wriggle
88
Kutaka
88
Kanako
88
Eternity
88
Yuyuko
88
Marisa
88
Letty
87
Urumi
87
Minoriko
87
Yoshika
87
Koakuma
87
Benben
87
Shizuha
87
Orin
87
Parsee
87
Wriggle
87
Eika
87
Yachie
87
Kokoro
87
Kisume
87
Patchouli
87
Ibaraki's Arm
87
Satori
87
Cirno
87
Reisen
87
Flandre
87
Mystia
87
Yamame
86
Remilia
86
Nemuno
86
Satono
86
Rumia
86
Alice
85
Kasen
85
Yuugi
85
Remilia
85
Flandre
85
Meiling
85
Flandre
85
Junko
85
Byakuren
85
Nitori
85
Tewi
85
Ran
85
Yuyuko
85
Alice
85
Chen
85
Tenshi
85
Flandre
85
Patchouli
85
Koakuma
85
Meiling
85
Daiyousei
85
Rumia
85
Mima
85
Kokoro
85
Nitori
85
Aya
85
Flandre
85
Reisen
85
Remilia
85
Yorihime
85
Toyohime
85
Luna
85
Yuuma
85
Nue
85
Byakuren
85
Yuugi
85
Suwako
85
Koakuma
85
Cirno
85
Marisa
85
Tewi
94
Kanako
93
Yatsuhashi
93
Sakuya
92
Satori
92
Akyuu
91
Rei'sen
90
Junko
90
Nitori
89
Kosuzu
88
Seiran
88
Benben
87
Patchouli
87

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Yorihime
30.0%
Mima
30.0%
Remilia
30.0%
Reisen
26.63%
Remilia
26.47%
Eirin
24.55%
Rumia
24.4%
Reisen
23.86%
Orin
23.01%
Reisen
22.66%
Reisen
22.0%
Kagerou
21.83%
Youmu
21.16%
Sakuya
20.8%
Mystia
20.53%
Sakuya
20.1%
Hecatia
20.07%
Kyouko
20.0%
Toyohime
19.96%
Sagume
19.56%
Rumia
19.2%
Luna
19.2%
Seija
17.98%
Kaguya
17.6%
Eirin
17.45%
Remilia
17.29%
Sekibanki
14.34%
Sagume
13.09%
Tojiko
12.31%
Youmu
12.07%
Rei'sen
12.06%
Ringo
11.45%
Koakuma
10.62%
Suika
10.44%
Urumi
10.18%
Miyoi
10.04%
Sakuya
9.47%
Reisen
8.39%
Clownpiece
8.33%
Akyuu
8.29%
Kaguya
8.13%
Remilia
7.91%
Seiran
6.07%
Nitori
5.87%
Sanae
5.18%
Remilia
4.32%
Yorihime
3.8%
Lunasa
3.52%
Toyohime
3.36%
Chimata
3.28%
Yuyuko
2.08%
Flandre
1.88%
Alice
1.34%
Reisen
21.6%
Luna
19.1%
Eirin
17.21%
Koakuma
10.62%
Clownpiece
8.33%
Akyuu
8.29%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Tewi
95
Byakuren
95
Tenshi
95
Utsuho
95
Doremy
95
Koishi
95
Sakuya
95
Marisa
95
Miyoi
95
Hecatia
95
Sekibanki
95
Kogasa
95
Koishi
95
Satori
95
Yukari
95
Yuyuko
95
Youmu
95
Marisa
95
Reimu
95
Mokou
95
Lyrica
95
Merlin
95
Lunasa
95
Alice
95
Rei'sen
95
Yorihime
95
Toyohime
95
Sagume
95
Ringo
95
Seiran
95
Sanae
95
Kaguya
95
Reisen
95
Youmu
95
Sakuya
95
Marisa
95
Reimu
95
Miko
95
Satori
95
Suwako
95
Sanae
95
Aya
95
Sakuya
95
Marisa
95
Reimu
95
Sakuya
95
Marisa
95
Reimu
95
Sunny
95
Yuuka
95
Yukari
95
Yuyuko
95
Youmu
95
Lyrica
95
Merlin
95
Lunasa
95
Alice
95
Marisa
95
Reimu
95
Shinki
95
Satori
95
Kanako
95
Sanae
95
Mokou
95
Yuyuko
95
Sakuya
95
Marisa
95
Reimu
95
Akyuu
95
Sunny
95
Chimata
95
Misumaru
95
Takane
95
Mike
95
Keiki
95
Mayumi
95
Kutaka
95
Okina
95
Mai
95
Narumi
95
Aunn
95
Joon
95
Sagume
95
Sumireko
95
Raiko
95
Shinmyoumaru
95
Kagerou
95
Sekibanki
95
Miko
95
Futo
95
Kyouko
95
Byakuren
95
Shou
95
Murasa
95
Ichirin
95
Nazrin
95
Utsuho
95
Satori
95
Tenshi
95
Iku
95
Kanako
95
Eiki
95
Yuuka
95
Aya
95
Mokou
95
Keine
95
Yukari
95
Ran
95
Yuyuko
95
Lily
95
Chen
95
Reimu
93
Yatsuhashi
93
Tewi
93
Sanae
92
Meiling
92
Youmu
92
Medicine
92
Cirno
92
Star
92
Lyrica
91
Merlin
91
Youmu
91
Kasen
91
Lunasa
91
Eiki
91
Youmu
91
Komachi
91
Nitori
91
Kaguya
91
Patchouli
91
Shion
91
Patchouli
91
Eirin
90
Flandre
89
Alice
89
Junko
89
Yuugi
89
Yukari
89
Momiji
89
Suika
89
Medicine
88
Alice
88
Youmu
88
Yoshika
88
Marisa
88
Clownpiece
87
Benben
87
Minoriko
87
Shizuha
87
Hecatia
87
Sakuya
87
Reisen
87
Alice
85
Remilia
85
Marisa
85
Kasen
85
Yuugi
85
Orin
85
Satori
85
Yuyuko
85
Yuuka
85
Keine
85
Mystia
85
Wriggle
85
Sanae
85
Reimu
85
Remilia
85
Flandre
85
Koakuma
85
Meiling
85
Flandre
85
Remilia
85
Reisen
85
Kutaka
85
Junko
85
Byakuren
85
Koishi
85
Kanako
85
Nitori
85
Mokou
85
Eirin
85
Reisen
85
Tewi
85
Ran
85
Yuyuko
85
Alice
85
Chen
85
Tenshi
85
Flandre
85
Remilia
85
Sakuya
85
Patchouli
85
Koakuma
85
Meiling
85
Cirno
85
Daiyousei
85
Rumia
85
Mima
85
Kokoro
85
Nitori
85
Aya
85
Flandre
85
Kaguya
85
Reisen
85
Flandre
85
Remilia
85
Ibaraki's Arm
85
Kosuzu
85
Yorihime
85
Toyohime
85
Luna
85
Momoyo
85
Megumu
85
Tsukasa
85
Komakusa
85
Yuuma
85
Saki
85
Yachie
85
Urumi
85
Eika
85
Satono
85
Nemuno
85
Eternity
85
Hecatia
85
Doremy
85
Ringo
85
Seiran
85
Seija
85
Kokoro
85
Mamizou
85
Tojiko
85
Seiga
85
Hatate
85
Nue
85
Kogasa
85
Koishi
85
Orin
85
Parsee
85
Yamame
85
Kisume
85
Suwako
85
Hina
85
Komachi
85
Mystia
85
Wriggle
85
Letty
85
Remilia
85
Koakuma
85
Rumia
85
Yatsuhashi
93
Sanae
92
Cirno
92
Star
92
Nitori
91
Eirin
91
Patchouli
91
Flandre
89
Alice
89
Junko
89
Momiji
89
Medicine
88
Marisa
88
Clownpiece
87
Benben
87
Shizuha
87
Reisen
87
Sakuya
87