Western Alchemy Crystals

Enhancement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Yang Attack 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90
Yin Attack 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90

Effects

  • [Self] Boosts 20%35% Earth DMG (1 turn)
  • [Self] Boosts 20%35% Metal DMG (1 turn)
  • [Self] Guards 25% Familiar DMG (3 turns)

Spell Card 1

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Momoyo
35.0%
Mayumi
35.0%
Daiyousei
35.0%
Sanae
29.71%
Kasen
29.0%
Flandre
28.87%
Sekibanki
28.48%
Alice
28.31%
Youmu
28.05%
Reisen
27.33%
Mike
27.26%
Lyrica
27.14%
Sakuya
27.12%
Merlin
26.69%
Lyrica
26.67%
Youmu
26.39%
Urumi
26.23%
Koakuma
26.18%
Sanae
25.93%
Patchouli
25.79%
Youmu
25.54%
Tenshi
25.29%
Yuyuko
24.56%
Tenshi
23.87%
Kogasa
23.82%
Tewi
23.46%
Orin
23.41%
Kokoro
23.21%
Ran
23.18%
Eiki
22.98%
Yuuma
22.79%
Minoriko
22.4%
Eika
22.4%
Keiki
22.01%
Satori
21.7%
Nitori
21.38%
Kaguya
21.0%
Doremy
21.0%
Suwako
20.9%
Youmu
20.63%
Kanako
20.27%
Sakuya
19.95%
Remilia
19.09%
Keine
19.03%
Hecatia
19.03%
Nemuno
18.41%
Joon
18.23%
Yukari
17.87%
Aunn
16.08%
Sakuya
15.75%
Tewi
14.97%
Suwako
14.64%
Misumaru
14.54%
Kutaka
14.11%
Mamizou
14.1%
Sakuya
13.93%
Yuyuko
13.9%
Kaguya
13.7%
Medicine
13.65%
Koishi
13.63%
Komachi
13.63%
Yukari
12.7%
Seiga
11.87%
Merlin
11.86%
Youmu
11.63%
Yukari
11.47%
Byakuren
11.11%
Aya
10.3%
Ibaraki's Arm
9.87%
Shou
9.67%
Aya
9.54%
Narumi
9.41%
Takane
9.17%
Miko
9.0%
Flandre
8.89%
Alice
8.4%
Sakuya
8.4%
Yuugi
8.3%
Yorihime
8.2%
Yuugi
8.17%
Keine
7.84%
Miko
6.96%
Doremy
6.74%
Sagume
6.39%
Yamame
5.82%
Toyohime
5.4%
Sakuya
5.09%
Satori
5.04%
Reisen
4.43%
Shinmyoumaru
4.02%
Megumu
3.64%
Flandre
3.6%
Nazrin
3.41%
Futo
2.72%
Meiling
2.2%
Reimu
0.96%
Yukari
17.87%
Sakuya
13.66%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Meiling
90
Yuuma
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Doremy
90
Wriggle
90
Youmu
90
Marisa
90
Reimu
90
Sanae
90
Aya
90
Reimu
90
Alice
90
Yukari
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Shinki
90
Flandre
90
Youmu
90
Sakuya
90
Reimu
90
Seiran
90
Yatsuhashi
90
Wakasagihime
90
Futo
90
Hatate
90
Nazrin
90
Parsee
90
Momiji
90
Keine
90
Yuyuko
90
Merlin
90
Alice
90
Remilia
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuuka
90
Keine
90
Mystia
90
Koishi
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Marisa
90
Miyoi
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Koishi
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Remilia
90
Medicine
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Rei'sen
90
Toyohime
90
Hecatia
90
Sagume
90
Ringo
90
Seiran
90
Eiki
90
Komachi
90
Kaguya
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Junko
90
Miko
90
Byakuren
90
Koishi
90
Satori
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Mokou
90
Eirin
90
Tewi
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yuuka
90
Youmu
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Reimu
90
Mima
90
Nitori
90
Aya
90
Satori
90
Kanako
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Marisa
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Star
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Keiki
90
Kutaka
90
Urumi
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Aunn
90
Nemuno
90
Eternity
90
Shion
90
Joon
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Sumireko
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Sekibanki
90
Kokoro
90
Mamizou
90
Miko
90
Tojiko
90
Seiga
90
Kyouko
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Ichirin
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Yuugi
90
Yamame
90
Kisume
90
Iku
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Hina
90
Shizuha
90
Eiki
90
Medicine
90
Aya
90
Mokou
90
Kaguya
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Mystia
90
Wriggle
90
Suika
90
Yukari
90
Ran
90
Youmu
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Yuugi
90
Youmu
90
Yuyuko
90
Sanae
90
Sakuya
90
Kogasa
90
Satori
90
Flandre
90
Alice
90
Kutaka
90
Reisen
90
Reimu
90
Reisen
90
Ran
90
Yuyuko
90
Sanae
90
Mokou
90
Kosuzu
90
Akyuu
90
Megumu
90
Saki
90
Yachie
90
Narumi
90
Benben
90
Kagerou
90
Yoshika
90
Murasa
90
Orin
90
Tenshi
90
Minoriko
90
Komachi
90
Yuuka
90
Lyrica
90
Lunasa
90
Remilia
90
Reimu
90
Yorihime
90
Chen
90
Kokoro
90
Ibaraki's Arm
90
Mayumi
90
Utsuho
90
Junko
90
Kanako
90
Seiran
90
Yuyuko
90

Spell Card 2

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Alice
35.0%
Kanako
35.0%
Momoyo
35.0%
Mayumi
35.0%
Suwako
35.0%
Tenshi
32.33%
Byakuren
32.17%
Kasen
29.89%
Yamame
28.95%
Sanae
28.14%
Youmu
27.88%
Ibaraki's Arm
27.32%
Aya
27.04%
Kanako
27.02%
Parsee
26.6%
Komachi
26.43%
Nemuno
26.24%
Lyrica
26.07%
Sagume
26.0%
Sumireko
25.37%
Merlin
25.35%
Mike
25.32%
Reisen
24.46%
Yukari
24.45%
Hecatia
24.37%
Satori
24.27%
Koishi
24.18%
Kokoro
23.95%
Keiki
23.46%
Flandre
23.41%
Narumi
23.32%
Sakuya
23.26%
Tewi
22.92%
Yuugi
22.82%
Shizuha
22.4%
Satori
22.13%
Chen
21.3%
Misumaru
21.29%
Merlin
21.01%
Seiran
21.0%
Kasen
21.0%
Youmu
20.62%
Youmu
20.24%
Nitori
19.73%
Sanae
18.97%
Patchouli
18.69%
Kutaka
16.82%
Shinmyoumaru
16.18%
Meiling
13.38%
Marisa
13.05%
Yukari
12.92%
Youmu
12.41%
Alice
12.34%
Sakuya
12.11%
Mamizou
11.94%
Yuuma
11.91%
Eiki
10.32%
Takane
10.11%
Medicine
9.51%
Nazrin
9.38%
Eika
9.36%
Yukari
9.33%
Sakuya
9.3%
Orin
9.15%
Alice
9.05%
Komachi
9.01%
Akyuu
8.67%
Tenshi
8.4%
Ran
8.36%
Koakuma
8.34%
Meiling
8.27%
Youmu
8.18%
Rei'sen
8.16%
Kogasa
7.75%
Sakuya
7.36%
Remilia
7.34%
Doremy
6.22%
Flandre
6.17%
Reisen
6.1%
Satori
5.58%
Yuyuko
5.48%
Yuugi
5.06%
Chimata
4.85%
Reimu
4.84%
Mokou
4.61%
Yuyuko
3.83%
Meiling
3.03%
Keine
2.84%
Seiran
21.0%
Nitori
19.64%
Yukari
9.33%
Akyuu
8.67%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Kutaka
90
Eiki
90
Keine
90
Orin
90
Youmu
90
Keine
90
Medicine
90
Miko
90
Sakuya
90
Sakuya
90
Reimu
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Rei'sen
90
Megumu
90
Saki
90
Urumi
90
Aunn
90
Sumireko
90
Kagerou
90
Sekibanki
90
Kisume
90
Iku
90
Aya
90
Youmu
90
Flandre
90
Patchouli
90
Reimu
90
Nemuno
90
Alice
90
Remilia
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Yuugi
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Satori
90
Doremy
90
Yuuka
90
Wriggle
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Meiling
90
Marisa
90
Miyoi
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Flandre
90
Marisa
90
Reimu
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Yorihime
90
Sagume
90
Seiran
90
Sanae
90
Komachi
90
Reisen
90
Sakuya
90
Marisa
90
Junko
90
Byakuren
90
Koishi
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Aya
90
Mokou
90
Tewi
90
Marisa
90
Reimu
90
Marisa
90
Reimu
90
Ran
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Chen
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Mima
90
Shinki
90
Kokoro
90
Nitori
90
Aya
90
Flandre
90
Satori
90
Kanako
90
Sanae
90
Mokou
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Reimu
90
Ibaraki's Arm
90
Kosuzu
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Akyuu
90
Star
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Yuuma
90
Keiki
90
Yachie
90
Kutaka
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Narumi
90
Eternity
90
Shion
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Seiran
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Yatsuhashi
90
Benben
90
Wakasagihime
90
Mamizou
90
Futo
90
Tojiko
90
Yoshika
90
Kyouko
90
Hatate
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Murasa
90
Kogasa
90
Nazrin
90
Koishi
90
Utsuho
90
Satori
90
Yuugi
90
Parsee
90
Yamame
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Momiji
90
Nitori
90
Hina
90
Minoriko
90
Shizuha
90
Eiki
90
Komachi
90
Yuuka
90
Medicine
90
Mokou
90
Kaguya
90
Eirin
90
Reisen
90
Mystia
90
Suika
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Remilia
90
Sakuya
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Rumia
90
Marisa
90
Youmu
90
Mystia
90
Sanae
90
Koakuma
90
Remilia
90
Rei'sen
90
Toyohime
90
Hecatia
90
Kaguya
90
Youmu
90
Reimu
90
Satori
90
Eirin
90
Yukari
90
Yuuka
90
Cirno
90
Marisa
90
Mayumi
90
Kokoro
90
Miko
90
Seiga
90
Ichirin
90
Orin
90
Tenshi
90
Tewi
90
Wriggle
90
Yuyuko
90
Koishi
90
Ringo
90
Reisen
90
Yatsuhashi
90
Satori
90
Sakuya
90
Rei'sen
90
Tewi
90
Patchouli
90
Seiran
90
Benben
90

Last Word

Best Damage Multiplier

Character
% Increase
Koakuma
35.0%
Medicine
35.0%
Kutaka
35.0%
Suwako
35.0%
Ran
35.0%
Ibaraki's Arm
35.0%
Momoyo
35.0%
Keiki
35.0%
Mayumi
35.0%
Narumi
35.0%
Yamame
35.0%
Tenshi
35.0%
Kasen
33.52%
Youmu
33.0%
Aya
32.95%
Lyrica
31.69%
Youmu
31.38%
Sakuya
30.64%
Flandre
29.52%
Tenshi
29.02%
Kokoro
28.78%
Yukari
28.76%
Koakuma
28.18%
Ran
28.0%
Merlin
26.96%
Nazrin
26.93%
Joon
26.73%
Satori
25.92%
Yuyuko
25.67%
Seiran
25.67%
Satori
25.66%
Nitori
25.42%
Ringo
24.23%
Chen
24.03%
Alice
23.89%
Youmu
23.83%
Kanako
23.21%
Byakuren
22.87%
Suika
22.82%
Patchouli
22.43%
Yuugi
22.18%
Komachi
22.01%
Kogasa
21.32%
Kanako
21.13%
Lyrica
20.92%
Eiki
20.54%
Youmu
20.2%
Orin
19.74%
Sanae
19.62%
Shizuha
18.92%
Mike
18.62%
Miko
18.29%
Doremy
18.2%
Komachi
17.37%
Mamizou
16.58%
Minoriko
16.07%
Okina
15.61%
Sakuya
15.29%
Shou
15.27%
Hecatia
14.0%
Eika
12.96%
Misumaru
12.61%
Sagume
12.18%
Yuuma
11.62%
Sakuya
11.55%
Kogasa
11.29%
Suwako
9.55%
Takane
9.37%
Patchouli
8.87%
Yukari
8.85%
Reisen
8.56%
Kanako
8.41%
Alice
8.01%
Alice
7.78%
Merlin
7.41%
Alice
7.28%
Reisen
7.16%
Yorihime
6.58%
Meiling
5.97%
Chimata
5.36%
Sekibanki
4.99%
Nue
4.44%
Flandre
4.34%
Patchouli
3.89%
Sanae
3.44%
Yuugi
2.91%
Kokoro
28.78%
Seiran
25.49%
Satori
25.42%
Ringo
24.12%
Kanako
23.12%
Sanae
19.02%
Shizuha
18.92%
Sakuya
15.41%
Patchouli
3.97%

Best Stat Bonus

Character
Stat Bonus
Youmu
90
Star
90
Sanae
90
Youmu
90
Lunasa
90
Sakuya
90
Alice
90
Remilia
90
Marisa
90
Tewi
90
Kasen
90
Yuugi
90
Byakuren
90
Tenshi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuyuko
90
Doremy
90
Yuuka
90
Keine
90
Mystia
90
Wriggle
90
Koishi
90
Sanae
90
Reimu
90
Remilia
90
Flandre
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Marisa
90
Miyoi
90
Hecatia
90
Sekibanki
90
Kogasa
90
Koishi
90
Satori
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Flandre
90
Remilia
90
Marisa
90
Reimu
90
Medicine
90
Mokou
90
Reisen
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Rei'sen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Kutaka
90
Sagume
90
Ringo
90
Seiran
90
Sanae
90
Eiki
90
Komachi
90
Kaguya
90
Reisen
90
Youmu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Junko
90
Miko
90
Byakuren
90
Koishi
90
Satori
90
Suwako
90
Kanako
90
Sanae
90
Nitori
90
Aya
90
Mokou
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Chen
90
Sunny
90
Tenshi
90
Yuuka
90
Yukari
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lunasa
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Meiling
90
Cirno
90
Daiyousei
90
Rumia
90
Marisa
90
Reimu
90
Mima
90
Shinki
90
Kokoro
90
Nitori
90
Aya
90
Flandre
90
Satori
90
Kanako
90
Sanae
90
Mokou
90
Kaguya
90
Reisen
90
Yuyuko
90
Youmu
90
Alice
90
Flandre
90
Remilia
90
Sakuya
90
Marisa
90
Reimu
90
Ibaraki's Arm
90
Kosuzu
90
Kasen
90
Yorihime
90
Toyohime
90
Akyuu
90
Luna
90
Sunny
90
Momoyo
90
Chimata
90
Megumu
90
Tsukasa
90
Misumaru
90
Komakusa
90
Takane
90
Mike
90
Yuuma
90
Saki
90
Keiki
90
Mayumi
90
Yachie
90
Kutaka
90
Urumi
90
Eika
90
Okina
90
Satono
90
Mai
90
Narumi
90
Aunn
90
Nemuno
90
Eternity
90
Shion
90
Joon
90
Hecatia
90
Junko
90
Clownpiece
90
Sagume
90
Doremy
90
Ringo
90
Seiran
90
Sumireko
90
Raiko
90
Shinmyoumaru
90
Seija
90
Yatsuhashi
90
Benben
90
Kagerou
90
Sekibanki
90
Kokoro
90
Mamizou
90
Miko
90
Futo
90
Tojiko
90
Seiga
90
Yoshika
90
Kyouko
90
Hatate
90
Nue
90
Byakuren
90
Shou
90
Murasa
90
Ichirin
90
Kogasa
90
Nazrin
90
Koishi
90
Utsuho
90
Orin
90
Satori
90
Yuugi
90
Parsee
90
Yamame
90
Kisume
90
Tenshi
90
Iku
90
Suwako
90
Kanako
90
Nitori
90
Hina
90
Minoriko
90
Shizuha
90
Eiki
90
Komachi
90
Yuuka
90
Medicine
90
Aya
90
Mokou
90
Eirin
90
Reisen
90
Tewi
90
Keine
90
Mystia
90
Wriggle
90
Yukari
90
Ran
90
Yuyuko
90
Lyrica
90
Merlin
90
Lily
90
Alice
90
Chen
90
Letty
90
Flandre
90
Remilia
90
Patchouli
90
Koakuma
90
Cirno
90
Rumia
90
Marisa
90
Hecatia
90
Momiji
90
Kaguya
90
Suika
90
Meiling
90
Reimu
90
Reisen
90
Star
90
Momiji
90
Benben
90
Shizuha
90
Sakuya
90